Alguns companys enginyers i companyes enginyeres estan patint les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària.

El Col·legi acaba de signar dos convenis més amb dues empreses de serveis.

ACORD GOV/65/2020, de 5 de maig, que complementa l'Acord GOV/54/2020, de 27 de març, i s'acorden els criteris per reprendre l'execució de determinats contractes de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic que havien estat

La Intecol·legial posa a la teva disposició alguns enllaços amb recomanacions, protocols i recursos disponibles davant la situació del COVID-19.

En el marco del Plan de Acompañamiento Soluciones ICO, y gracias al convenio que el Colegio tiene con el Banc Sabadell, nos complace informarle de las condiciones del primer tramo de 20.000 millones de la Línea ICO Avales COVID-19, destinada a aut

Informe de Licitación de Obras y Servicios en Cataluña del 1er. Trimestre 2020

La Asociación de Coordinadores de Seguridad y Salud (ACSYS) ha elaborado una Guía técnica de recomendaciones para el Coordinador de Seguridad y Salud sobre el reinicio de la actividad en las obras de construcción después del Confinamiento Total c

Por ahora la mayoría de trabajadores y trabajadoras públicos estamos confinados en casa, intentando compaginar la vida familiar con la jornada laboral a distancia y, en algunos casos, sin haber tenido la oportunidad de hacer un aprendizaje sólido

Avís als usuaris d'Internet Explorer 8 (o inferior)

La versió 8 del navegador Internet Explorer te més de 4 anys, i ja han estat publicades les versions 9 i 10. Actualitzeu-les si voleu veure aquesta web tal i com ha estat dissenyada.

Si sou usuaris del sistema operatiu Windows XP, que te més de 10 anys, no podreu actualitzar-lo. En aquest cas us recomanem que useu altres navegadors com el Firefox, Chrome, Opera... o que canvieu el vostre sistema operatiu (teniu opcions gratuïtes disponibles, com linux).

De totes formes, hem fet alguns retocs perquè la navegació per la web amb IE8 sigui possible, tot i que no la més recomanable.

Suscribirse a Front page feed