Seguretat i salut

LLEI 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

Año: 
2014

La finalitat principal d’aquesta llei és substituir la regulació de la Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial, per una regulació íntegra del règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments en què es poden produir accidents greus, i les instal·lacions i els productes que poden produir danys o perjudicis a les persones, els béns o el medi ambient com a conseqüència d’un accident, incloent-hi el règim jurídic dels organismes de control.

Categories: 

Informe sobre la obligatoriedad de designación de coordinador de seguridad y salud en las obras de construcción que carecen de proyecto de ejecución

Informe del Ministerio de Trabajo sobre la interpretación que debe hacerse del artículo 3.2 del Real Decreto 1927/1997, en el que se aprueban las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en relación a si es exigible la existencia de coordinación de seguridad en las obras de construcción que no cuenten con un proyecto de ejecución.
Descargar documento

Desenvolupament i implantació dels plans de seguretat i salut a la construcció

Aquest document, elaborat per la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, és el resultat de l’anàlisi de la situació actual dels plans de seguretat i salut, i dóna algunes indicacions per aconseguir uns plans de seguretat i salut més fàcils d’aplicar.
Descarregar document

LLEI 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

Año: 
2010

L’objecte d’aquesta llei és l’ordenació i la regulació generals de les actuacions públiques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Aquestes actuacions constitueixen el sistema de prevenció i seguretat en matèria d’incendis a Catalunya.

Resta derogat el Decret 241/1994, del 26 de juliol, sobre condicionaments urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBECPI/91.

Páginas

Suscribirse a RSS - Seguretat i salut