Edificació

Decret 30/2010, de 2 de març, de Seguretat Industrial

Año: 
2010

L’objecte del present decret és el desplegament reglamentari de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial, i inclou la regulació del règim jurídic aplicable als operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial i altres agents sot·mesos a autorització o comunicació prèvia que intervenen en la seguretat industrial en el territori de Catalunya.

Publicada correcció d'errades (DOGC núm. 5709 -7/9/2010)

Categories: 

Páginas

Suscribirse a RSS - Edificació