Edificació

LLEI 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

Año: 
2014

Objecte
L’objecte d’aquesta llei és regular, dins l’àmbit de competències de la Generalitat, el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes en el territori de Catalunya, incloent-hi la vigilància del mercat en aquesta matèria.

Modifica:

Categories: 

LLEI 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

Año: 
2014

Aquesta llei té principalment dos objectius: d’una banda, aconseguir una societat inclusiva i accessible que permeti d’avançar cap a la plena autonomia de les persones, eviti la discriminació i propiciï la
igualtat d’oportunitats per a tothom, especialment per a les persones que tenen discapacitats; de l’altra, actualitzar i facilitar un marc normatiu propi més àgil en matèria d’accessibilitat, adequat a les directrius internacionals, europees i estatals, en exercici de les competències de la Generalitat.

Disposició derogatòria

Eurocode 8: Seismic Design of Buildings Worked examples

En este documento se resumen los puntos importantes del Eurocódigo 8 para el diseño sísmico de edificios de hormigón y acero, incluidas las cimentaciones, utilizando un edificio genérico como base. El edificio ejemplo fue presentado en el taller “Eurocódigo 8: Diseño Sísmico de Edificios”, que tuvo lugar el 10-11 de febrero de 2011 en Lisboa, Portugal.
Descargar doumento

LLEI 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

Año: 
2010

L’objecte d’aquesta llei és l’ordenació i la regulació generals de les actuacions públiques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Aquestes actuacions constitueixen el sistema de prevenció i seguretat en matèria d’incendis a Catalunya.

Resta derogat el Decret 241/1994, del 26 de juliol, sobre condicionaments urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBECPI/91.

Páginas

Suscribirse a RSS - Edificació