Usted está aquí

Descarrega't de manera gratuïta el Visor BIM

VisualCost és una eina gratuïta que ofereix l’ITeC al sector de la construcció per a facilitar a tots els professionals i empreses l’accés a la lectura d’amidaments i pressupostos elaborats en BIM.

El software VisualCost es basa en formats interoperables: per una banda, en els arxius de pressupost en format FIE-BC3; per l’altra, en els arxius de modelat en format IFC.

La majoria dels softwares per a l’elaboració de pressupostos tenen la capacitat d’exportar-los en el format BC3. Tanmateix, les principals eines de modelat BIM permeten l’exportació al format IFC. Així doncs, la vinculació de models i pressupostos en entorn BIM interoperable està resolta.

  • Podràs auditar un model BIM i el seu pressupost des d'una única eina
  • Amb VisualCost  comença a incorporar-te a fluxos de treball BIM. 

Descarrega gratuïtament

Vídeo de presentació

Paraules clau: