Usted está aquí

L'Ajuntament de BCN ha inclòs els graduats en enginyeria en les places A1

Desprès de les gestions fetes per l'INGITE i la METGEC, on l’ECCAT exerceix la vicepresidència, l’Ajuntament de BCN ha complert la seva paraula i ha inclòs els graduats en enginyeria en les places A1.

Aquesta categoria A1 permet desenvolupar funcions de tramitació administrativa de llicències d'activitats i obres i d'altres d'anàlogues, també permet dur a terme la seva activitat a equips de control del manteniment d'edificis i via pública, de serveis de control de la neteja de la ciutat, enllumenat, seguiment d'actuacions sobre infraestructures i mobilitat. Les funcions no requeriran en cap cas desenvolupar atribucions de professions regulades ni títols habilitants.

També permet ocupar posicions tècniques, de comandament i directives a l'organització municipal.

Per tant, estar en possessió del títol universitari de Grau en enginyeria o enginyeria, o equivalent, es podrà accedir a una plaça A1.

Bona feina!