Usted está aquí

Suspensió temporal de les Eleccions a càrrecs del CITOP

Conseqüentment al recurs d’alçada presentat per unes col·legiades per l’incompliment de l’exigència de paritat de gènere reflectida a la Llei Electoral en almenys una de les candidatures, la Comissió Permanent del Consejo ha decidit suspendre cautelarment el procés electoral que acabava amb les eleccions al Consejo el proper dia 14 de juliol. En consequència, aquest dia no hi haurà eleccions.

Altres acords presos per la Comissió Permanent són:

  • Elevar l’expedient al Consejo
  • Instar la convocatòria d’un Consejo Extraordinario
  • Sol·licitar a la Junta Electoral informe sobre el recurs
  • Suspendre l’acord de proclamació de les candidatures
Paraules clau: