Usted está aquí

El Govern reforçarà l'àmbit de prevenció de riscos laborals per garantir la seguretat en la reincorporació als centres de treball

  • El Govern crea un programa per cobrir les necessitats de personal tècnic en matèria preventiva i de seguretat originades per la crisi de la Covid-19

  • Preveu la incorporació de fins a 30 efectius i tindrà una durada màxima de 3 anys

El Govern ha aprovat la creació del Programa temporal sobre mesures extraordinàries per a la gestió de la Covid-19 en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals a la Generalitat.

L’objectiu del Programa és posar a la disposició dels departaments i els seus organismes autònoms recursos humans suficients per implementar, supervisar i controlar l’aplicació efectiva de totes les mesures sobre prevenció i seguretat aplicables amb motiu de la reincorporació progressiva i presencial als centres de treball del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

El Programa tindrà una vigència màxima de tres anys i preveu la contractació de fins a 30 efectius, personal tècnic i de gestió de prevenció de riscos laborals. Les tasques que exerciran en el marc del Programa estan vinculades  exclusivament a l’adopció, seguiment i control de mesures per fer front a la crisi sanitària de la Covid-19. Algunes d’aquestes funcions són l’assessorament, assistència tècnica i promoció en matèria de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut laboral; les avaluacions de riscos laborals i la proposta de mesures per al control i la reducció d’aquests riscos; el desenvolupament d’activitats d'informació i formació,  i la participació en la planificació d’activitats preventives i vigilància de la seva eficàcia, entre altres.

Les necessitats de personal d’aquest programa es cobriran mitjançant els sistemes de provisió previstos en la normativa vigent. Els nomenaments no podran en cap cas excedir la durada del Programa.

La Direcció General de la Funció Pública, que té entre les seves competències  vetllar per la coordinació de les activitats en matèria preventiva, serà l’encarregada d’autoritzar la disposició d’efectius amb caràcter previ a la cobertura dels llocs de treball.