Usted está aquí

Impacte de la crisi del Covid-19 en l’Enginyeria Civil. Resultat de l’enquesta entre els seus professionals

 

En el marc de l’actual crisis sanitària, la qual ha comportat una evident crisis econòmica en la majoria dels sectors productius del país, el Col·legi d’Enginyers d’Obres Públiques i Enginyers Civils ha realitzat una enquesta entre els dies 30 d’abril fins el 8 de maig per copsar l’afectació de les crisis en l’àmbit de l’enginyeria civil.

ELS GRAN NÚMEROS

  • En el 63,4% dels enginyers d’obres públiques i enginyers civils la reducció de la feina ha estat superior al 25% de l’habitual, arribant al 27,7% quan la disminució ha estat superior al 75%.
  • La reducció d’entrada de noves feines o encàrrecs ha estat superior al 25% en el 63% dels enquestats.
  • El 89% ha vist reduïts els ingressos econòmics en els dos primer mesos de la crisis.
  • Un 70% dels enquestats s’ha vist obligat a treballar des de casa, un 13% ha vist suspès el seu treball, mentre que un 9% ha pogut seguir treballant a les seves oficines.
  • En 43% dels casos ha estat afectat per alguna mesura laboral: 31,5% ERTO, 8,9% reducció de jornada i 2,8% acomiadament.
  • Un 84% preveu no rebre cap tipus d’ajuda laboral.

[+] Per més informació i gràfiques, veure document adjunt.

Paraules clau: