Usted está aquí

Curs d´iniciació al Generador de pressupostos

Fecha: 
Dilluns 6 d´abril 2020
Horario: 
De 10.00 a 11.30 h
Ubicación: 
Online
Precio: 
Gratuït
Organizado por: 
Cype

Els Generadors de pressupostos de CYPE Enginyers són els programes informàtics que recullen els pressupostos d’habitatges generats pels Predimensionadors d’amidaments i pressupostos de CYPE Enginyers per a optimitzar-los. Per tant, tenen els avantatges que aporten tant els Predimensionadors d’amidaments i pressupostos, com el Generador de preus de la construcció. També generen altres documents que formen part de la documentació del projecte (Plec de condicions, Valoració de manteniment decennal, Pla de Control de Qualitat, Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Estudi de Seguretat i Salut, Estudi de Gestió de Residus, Anàlisis del Cicle de Vida i Detalls constructius).

Registri's ara!