Usted está aquí

Curs de PRL (Mòdul bàsic, segons normativa), recurs preventiu

Fecha: 
27/01/2020 – 26/02/2020, dilluns, dimarts i dimecres de 17:30 – 21:30 h
Ubicación: 
Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, Gran Via de les Corts Catalanes, 663 – 08010 Barcelona.
Organizado por: 
Formem Professionals

OBJETIU GENERAL
Obtenir el nivell de qualificació necessari per a desenvolupar les funcions del nivell bàsic de l’activitat preventiva en el sector de la Construcció.

OBJETIUS ESPECÍFICS

– Assimilar els conceptes preventius fonamentals i la relació existent entre ells.

– Conèixer la configuració del marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals, així com alguna de la reglamentació de caràcter tècnic amb disposicions en aquesta matèria.

– Distingir els aspectes generals de la llei de prevenció de riscos laborals i els trets fonamentals de la normativa de prevenció d’aplicació específica al sector de la construcció.

– Identificar els riscos més freqüents que poden originar-se en els llocs de treball i conèixer les mesures preventives d’aplicació general.

– Realitzar les avaluacions dels riscos elementals que poden originar-se en les obres i establir les mesures preventives elementals i complementàries per al seu control.

– Conèixer els mecanismes per promoure i fomentar la integració de la prevenció durant el desenvolupament de les activitats.

– Comprendre els criteris i requisits que han de regir els processos de planificació i organització d’una obra prenent com a base les consideracions relatives a la seguretat i la salut dels treballadors.

– Gestionar els recursos mínims necessaris (humans i materials) per dur a terme els primers auxilis i les primeres intervencions en situació d’emergència.

– Distingir els aspectes fonamentals de la gestió preventiva en les empreses que realitzen activitats en el sector de la construcció.

– Conèixer els diferents organismes públics que duen a terme actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals, així com els mecanismes legals de participació i consulta dels treballadors en aquesta matèria.

TIPUS DE CURS
Formació Subvencionada. Aquest curs forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades, subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

DURACIÓ
Aquest curs té una durada de 60 hores