Nota aclaridora RITE 2/2018. Instal·lació d'escalfadors a gas d'aigua calenta sanitària en habitatges.