En aquests dies de tele-treball, segurament molts de vosaltres haureu de descobrir i utilitzar noves eines informàtiques de comunicació a distància: Teams, Hangout,.....

El Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya organitza pels seus col·legiats el curs de Formació Bàsica en Gestió de Models BIM, tenint en compte que són els enginyers civils els qui participen d

Ara com ara la majoria de treballadors i treballadores públics estem confinats a casa, intentant compaginar la vida familiar amb la jornada laboral a distància i, en alguns casos, sense haver tingut l’oportunitat de fer un aprenentatge sòlid sobre

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el context

L’ITeC ha organitzat una setmana de webinars totalment gratuïts per a fer-te els dies més amens. Pot ser un bon moment per a ampliar coneixements i créixer professionalment.

Els col·legis tècnics catalans demanem la paralització de tota l’activitat lligada a les obres de construcció públiques i privades davant la crisi del COVID-19

Información sobre la presentación de expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor por causa del covid-19 en el ministerio trabajo y economía social

Des del Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya posem en marxa tot un seguit de mesures preventives davant la crisi sanitària que està provocant el Covid-19.

Davant de la situació d’emergència sanitària i de salut que viu el país, com a conseqüència del COVID-19, i en relació al desenvolupament i execució de les obres de construcció que s’estiguin duent a terme i on intervinguin enginyers d’obres públi

Avís als usuaris d'Internet Explorer 8 (o inferior)

La versió 8 del navegador Internet Explorer te més de 4 anys, i ja han estat publicades les versions 9 i 10. Actualitzeu-les si voleu veure aquesta web tal i com ha estat dissenyada.

Si sou usuaris del sistema operatiu Windows XP, que te més de 10 anys, no podreu actualitzar-lo. En aquest cas us recomanem que useu altres navegadors com el Firefox, Chrome, Opera... o que canvieu el vostre sistema operatiu (teniu opcions gratuïtes disponibles, com linux).

De totes formes, hem fet alguns retocs perquè la navegació per la web amb IE8 sigui possible, tot i que no la més recomanable.

Subscribe to Front page feed