contractació pública

Guies per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars

Ja estan disponibles les Guies per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars dels contractes d'obres i subministraments adjudicats per procediment obert, i dels contractes de serveis adjudicats per procediment obert simplificat, actualitzades a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que inclouen, a més, els aspectes necessaris relatius a la licitació electrònica a través de l'eina de Sobre Digital 2.0.

Foment de la participació de les PIME en la contractació pública

Date: 
27 de Juny de 2014
Timetable: 
9.30 a 12h
Place: 
Palau de la Generalitat de Catalunya – Auditori Plaça de Sant Jaume 4 (entrada pel carrer del Bisbe)
Price: 
Gratuït

En aquesta jornada s'analitzarà com la Contractació Pública pot dinamitzar l'activitat de la petita i mitjana empresa, quina és la seva participació en aquest camp i quins són els darrers canvis promoguts per la Generalitat de Catalunya per tal de facilitar una creixent participació en els processos de contractació pública de la que és, sens dubte, la base de l'economia catalana: la PIME.

Programa de la Jornada

Subscribe to RSS - contractació pública