News

El día 18 de noviembre el CETOP y el Cercle d'Infraestructures establecieron de cara a la integración del Colegio en el grupo de colaboradores de esta Fundación.

El decano Sr. Xavier Font y el Presidente del Cercle Sr. Pere Macias se reunieron en el World Trade Center para concretar los términos de esta colaboración que tendría efectos a partir de febrero de 2015.

La Fundación Cercle d'Infraestructures, que celebra este año su 10º aniversario, quiere ser un foro de referencia para reflexionar y debatir sobre las infraestructuras en Cataluña. A través de actividades...

Read more

Us informem que l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2015.

Enguany, el calendari de la convocatòria s’ha avançat, amb l’objectiu que els sol·licitants rebin els ajuts el més aviat possible. Per això, aquest any el període de presentació de sol•licituds per a la convocatòria 2015 estarà comprès entre els dies 29 de novembre i 18 de desembre de 2014.

Per l’any 2015 s’impulsen dos àmbits temàtics de subvencions ordinàries des d’Hàbitat Urbà: el de Medi Ambient, per...

Read more

La "Associació Catalana d'Amics de l'Aigua (ACAA)" organiza el I Congreso del Agua a Cataluña.

Este congreso quiere incrementar la sensibilidad hidráulica del país hacia los problemas del agua en Cataluña y fomentar el debate sobre las cuestiones relacionadas con el agua. Asimismo quiere buscar , y si es posible encontrar , espacios tranquilos para el análisis , reflexión y debate de los problemas en torno al mundo del agua que hoy nos preocupan a todos .

Con la presencia Actica como ponentes...

Read more
Logo CIM-2014

Los pasados 27 y 28 de octubre se celebró el 2º Congreso Nacional de Ingeniería Municipal, organizado por CETOP, que reunió hasta 120 técnicos y representantes de administraciones públicas.

La inauguración fue presidida por el Sr. Salvador Esteve, presidente de la Diputación de Barcelona y por el decano del CETOP Sr. Xavier Font. El acto dio paso a las más de 30 ponencias y comunicaciones que durante los dos días se desarrollaron en la sala de conferencias de las Atarazanas de Barcelona.

La movilidad, la resiliencia, la compra pública, las nuevas tecnologías, la...

Read more

 

El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Oriol Altisench, y el decano del Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques, Xavier Font, han establecido un marco de coordinación y colaboración entre ambos colegios con el objetivo de avanzar en los ámbitos de interés común para los colectivos que representan. La colaboración entre las dos entidades permitirá obtener mejor rendimiento de las actividades conjuntas y optimizar recursos a la vez que mejorar los servicios ofrecidos.

Las primeras líneas de trabajo se orientarán a obtener...

Read more

L'objectiu marcat és assolir un total de 2.000 respostes i, per això, a part dels canals de comunicació del RACC, també ens interessaria comptar amb la difusió del Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunyai que es pugui respondre des de la vostra web o qualsevol altra acció per augmentar el número de respostes.

La senyalització és un tema que afecta directament a la mobilitat i a la seguretat viària i, al formar part del propi manteniment de la via, us podeu imaginar com està el tema. Alguns temes que el RACC ha detectat i porta estudiant en les seves auditories de...

Read more

El 3r Congrés Rural Smart Grids, organitzat pel Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, l’Institut Català d’Energia, la Fundació del Món Rural i Localret tindrà lloc el dia 19 de novembre de 2014 a Barcelona, com activitat convidada al Smart City Expo & World Congress.

L’edició d’enguany es titula “Smart rural & city: un concepte, dues realitats”. La conferència inaugural anirà a càrrec del James Goodman, del Fòrum for the Future del Regne Unit i exposarà les especificitats del desenvolupament de la gestió smart a l’àmbit rural respecte a l’urbà, així com les sinèrgies...

Read more

 

Davant els dubtes que ha plantejat la negativa del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles (en endavant CITOPIC) a donar de baixa col·legial els professionals que amb domicili a Catalunya ho han sol·licitat al·legant la seva col·legiació al Col·legi d’Enginyers d’Obres Públiques de Catalunya (en endavant CETOP) cal fer els següents comentaris:

  • La negativa del CITOPIC a les baixes al·legant que el CETOP no existeix com a col·legi professional no és ajustada a dret, atès que la corporació catalana existeix realment i jurídica i fou creada...
Read more

En aquests moments, tal com publica la base de dades de la Comissió Europea Nando (New Approach Notified and Designated Organisations), l’únic organisme notificat per a totes les Guies DITE és l’ITeC.

La notificació de l’ITeC ha estat tramitada pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, com a autoritat notificant, d’acord amb l’article 48(4) del Reglament europeu 305/2011.

El Reglament de productes de la construcció a l’article 66(3) diu que una Guia DITE de la Directiva derogada es pot utilitzar com a Document d’Avaluació Europeu - DAE.

El DAE és el document que...

Read more

La nova versió del Banc de criteris de control de qualitat de l’ITeC inclou els criteris de control actualitzats a la normativa vigent.

Aquest banc de criteris de control de qualitat inclou associacions entre elements d’obra i conceptes de control, amb la relació d’assaigs obligatoris i les seves freqüències de realització.

La redacció del Pla i programa de control de qualitat amb aquesta nova versió inclou l’associació automàtica de criteris i fitxes de característiques i requisits (per compliment de les exigències del Codi Tècnic de l’Edificació - CTE) a totes les partides...

Read more

Pages

Subscribe to News