Servei de suport a la gestió d'expedients de llicències de la Direcció de Llicències i Espai Públic del Districte de Ciutat Vella

Data de publicació: 
Tuesday, 28 January 2014
Place: 
Barcelona
Promotor: 
Ajuntament de Barcelona
Expedient: 
20143200
CPV: 
71356200-0.Serv assistència tècnica 71000000-8.Serv arquitectura, construcció, enginyeria, inspecció
Valor estimat: 
487.395,00€
Pressupost: 
324.930,00€
Data límit de presentació de les ofertes: 
Wednesday, 12 February 2014 - 2pm