You are here

Nou Reial Decret de certificació de l’eficiència energètica d’edificis

El passat 02-06-2021, es va publicar en el BOE, el Reial decret 390/2021, de 01-06-2021, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis

Mitjançant aquest Reial decret s’actualitzen les condicions tècniques i administratives del procés per a la certificació energètica dels edificis i es dóna resposta a l’adequació de la normativa espanyola a les noves necessitats i reptes adquirits per assolir l’objectiu de descarbonització a 2050.

  • Més eficiència, transparència i control
  • Ampliació de la certificació obligatòria
  • Actualització i millora de procediment

Aquesta informació ha estat facilitada per InfoCentre, el blog de normativa del Col·legi d’Enginyers Industrials.

    utor de la noticia: Marta Torelló, enginyera industrial i especialista en legislació tècnica. Enginyers Industrials de Catalunya.