You are here

Experiències BIM: Present i futur

Date: 
Dijous 3 de desembre de 2020
Timetable: 
de 16h a 18h
Place: 
Sessió virtual mitjançant la plataforma Zoom
Organitza: 
Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat

En aquest seminari web, la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat obre les portes als seus col·laboradors del sector de la construcció i les infraestructures de mobilitat, per posar en comú experiències BIM que ens permetin compartir coneixement en aquesta nova metodologia.

Programa 

16.00 h Benvinguda i presentació

16.10 h International experiences (English)
Xavier Flores, General Director of Mobility Infrastructures, DGIM
Road BIM. E4 Stockholm Bypass
Roman Hassas, Trafikverket, Swedish Transport Administration
Rail BIM. Metrolink & DART Dublín
Ramón Ramírez, IDOM internacional

Questions and answers

16.40 h Projecte
Antoni Pérez, cap de la Divisió d’Obra Civil, Infraestructures.cat
El valor de la metodologia BIM en els projectes d’Infraestructures.cat
Romà Llàdser, cap de l’Oficina Tècnica, Infraestructures.cat
Exemple d’aplicació de la metodologia BIM en un projecte d’obra lineal de carreteres
Carlos Hernando, autor del projecte, Audingintraesa,SA

Torn obert de paraules

17.05 h Obra
Ferran Camps, cap del Servei d’Inspecció Tècnica d’Obres, Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES)
Construint i supervisant en BIM. Passera sobre la C-35 a Sant Celoni
Jaume Santaeugènia, coordinador BIM Inspecció Tècnica d’Obres, DTES
Juan Jose Vallejo, coordinador BIM COPCISA
BIM en obres subterrànies sensibles. Ampliació de l’estació de Provença d’FGC
Maria Vazquez, coordinadora BIM Dragados Catalunya
Jordi Casiñol, director de les obres, BAC Engineering

Torn obert de paraules

17.30 h Innovació
Santi Ribas, sub-director de Planificació i Tecnologia, DGIM
Ferms sostenibles
Albert Gómez, sub-director d’Explotació Viària, DGIM
Carretera digital
Jordi Janot, responsable de dades, DGIM
Agustí Jardí de Apogea i Pep Coll d’EiPM

Torn obert de paraules

17.55 h Cloenda. Estratègia BIM a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat (DGIM)
Xavier Flores, director general d’Infraestructures de Mobilitat