You are here

L'accident de treball. Com reduir responsabilitats civils i penals. Casos pràctics. Presencial/Online en Directe

Date: 
divendres 27 d'octubre
Timetable: 
de 9h a 18h
Price: 
Associat / col·legiat: 215 euros Empresa Adherida: 325 euros General: 390 euros
Organitza: 
Enginyers Industrials de Catalunya

Descripció

Aquest curs va dirigit a responsables directes, titulars d'empreses i diferents empreses participants implicades penal i civilment en un accident laboral.
Els objectius del curs són:

- Conèixer les implicacions civils i penals que pot comportar ser declarat responsable d'un accident laboral si no s'aporten els testimonis adequats i la documentació adequada.
- Disposar d'estratègies de control de documentació necessària per reduir o evitar tenir responsabilitat civil i/o penal en cas d'accident per part dels implicats.
- Conèixer la documentació preventiva i procediments que ha de disposar una empresa per estar més coberts en cas que es produeixi un accident.
- Realitzar anàlisis d'accidents ocorreguts per a que el possible personal imputat pugui tenir suficients eines per defensar-se correctament.

NOTA: Aquest curs es pot seguir presencialment o online en directe. Cal indicar a la inscripció quina modalitat es seguirà.

Gràcies al conveni que el Col·legi té signat amb EIC, els nostres col·legiats gaudiran del preu de col·legiat / associat