You are here

Jornada visita : Aqüeducte de Senill - Túnel de Montclar i Pont de Ferro

Date: 
Dissabte 31 d'octubre
Timetable: 
9:15 a 13:30
Price: 
Soci 3€ - No soci 6€
Organitza: 
Associació de Sobreestants de Catalunya

Aqüeducte de Senill del Canal d’Urgell
Longitud 576,1 metres. Es va construir durant els anys 1905 i 1906. El terreny pel qual transcorre hi ha molt de guix que amb l’antiga construcció de terra es
dissolia amb l’aigua, formant filtracions, cavernes i provocant diversos problemes de trenques. Es va construir l’actual estructura de pedra per a solucionar aquest
problemes, que consta del caixer del canal i de dos passos inferiors amb volta, l’un per a possibilitar la inspecció i l’altre per a drenatge.

Túnel de Montclar
Una ruta que només podem fer a l'hivern, quant el túnel es buida! No es farà tot. Longitud 4.925 metres. Es va construir entre els anys 1853 i 1861. A l’igual que la resta
de túnels té un revestiment interior amb pedra a tota secció. Les obres es varen iniciar pel dos extrems alhora per tal de reduir el temps d’execució. Per treure el material
d’execució es varen construir 13 pous verticals des de la serra de Montclar (quatre inacabats) que tenen una profunditat que va dels 20 als 140 metres. La trinxera
d’entrada del túnel té una longitud de 800 metres i un desnivell màxim de 18 metres i va suposar l’extracció de 180.000 m3 de terra. La trinxera de sortida té una longitud de
1.500 metres, 20 metres de desnivell i el volum d’extracció de material fou de 204.000 m3. El túnel passa per davall del poble de Marcobau, avui deshabitat.
La magnitud d’aquesta obra va comportar que l’any 1860 hi treballessin gairebé un total de 6.000 persones (4.681 peons, 977 presidiaris, 480 paletes i personal tècnic i de
serveis). Es comptava amb 500 carros i 150 animals de càrrega.

Pont de ferro – Agramunt –
Longitud 48 metres. El primer aqüeducte fou construït l’any 1857 d’obra de pedra picada, maons i maçoneria, tal com es varen fer les obres de fàbrica del Canal. Comptava
amb 7 arcs de 6 m de llum rebaixats al mig i sostinguts amb 6 pilars i 2 estreps, amb una alçada d’1,8 m sobre cimentació. La riuada de Santa Tecla de l’any 1874, es van elevar
les aigües entre 9 i 10 metres, i es va endur la totalitat de l’aqüeducte quedant únicament en peu els 2 estreps.