You are here

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum

Date: 
29 de setembre i 1, 6 i 8 d'octubre de 2020
Timetable: 
de 16h a 20h
Place: 
Online en directe o Presencialment (Barcelona - Via Laietana, 39)
Price: 
Col·legiat / Associat: 350€ // Empresa Adherida: 530€ // General: 625€
Organitza: 
Enginyers Industrials de Catalunya

Descripció

El curs pretén donar una visió detallada dels requisits de disseny de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per autoconsum, arrel de la publicació del RD 244/2019 i RDL 15/2018, que juntament amb el RD 900/2015, regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques per al subministrament i la producció d'electricitat amb autoconsum.

Al finalitzar el curs els participants hauran adquirits els coneixements necessaris per dur a la pràctica el disseny d'una instal·lació d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

Dirigit

A enginyers i tècnics en general que vulguin realitzar projectes d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum.

Programa

1. Marc normatiu i conceptes bàsics
2. Fonaments tècnics de disseny i funcionament
3. Esquemes de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum
4. Càlcul i disseny d'instal·lacions solars fotovoltaiques d'autoconsum. Valorització energètica. Softwares de càlcul .
5. Resolució d'exercicis. Exemples de càlcul

Gràcies al conveni que el Col·legi té signat amb EIC, els nostres col·legiats gaudiran del preu de col·legiat/associat