You are here

Economia digital i sostenibilitat

Date: 
Divendres 25 d'octubre de 2019
Place: 
Hotel Crowne Plaza Barcelona Fira Center Av. de Rius i Taulet, 1, 08004 Barcelona
Organitza: 
Col·legi d'Economistes de Catalunya

Des de l’arribada d’internet, la societat s’ha vist involucrada en el desenvolupament de noves tecnologies en els àmbits de les telecomunicacions, l’educació i l’entreteniment, i a més ha impulsat necessitats a la població que cada cop més cerquen ésser ateses.

D’aquesta manera, hem arribat a desenvolupar el concepte d’economia digital, que es fonamenta a proporcionar, d’una manera més eficient, nous béns i serveis a l’abast d’un clic. L’aplicació de l’economia digital sembla que es pugui resumir en el lliurament immediat de serveis cada cop més intel·ligents i personalitzats; tanmateix, pot ser que estiguem descuidant l’avançament de la societat de manera sostenible.

La sostenibilitat és la capacitat d’alguna cosa que ha de ser capaç de continuar per sempre i requereix que vegem el món com un sistema que connecta l’espai i el temps. Per això, serem sostenibles si intentem viure dins dels nostres sistemes naturals (medi ambient) amb la garantia que el nostre estil de vida (l’economia) no fa mal a altres persones (la societat).

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) comporten un esperit de col·laboració i pragmatisme per triar les millors opcions a fi de millorar la vida, de manera sostenible, per a les futures generacions.

La Jornada dels Economistes 2019 porta per títol “Economia digital i sostenibilitat” i pretén ser el fil conductor entre aquests dos conceptes íntimament lligats i que preocupen a escala social pels seus efectes a curt, mitjà i llarg termini.

Conferència inaugural: Sra. Cristina Gallach, alta Comissionada del Govern espanyol per a l’Agenda 2030

  • Sessions de treball simultànies – 11.15h a 12.45h

Sessió 01  |    Els impactes fiscals del Brexit
Sessió 02  |    Valoració d’empreses de base tecnològica
Sessió 03  |    Revolució del 5G
Sessió 04  |    Gestió empresarial integral en temps real
Sessió 05  |    Intel·ligència artificial, supercomputació i nous perfils professionals a l’empresa
Sessió 06  |    El nou paradigma de la mobilitat com a servei
Sessió 07  |    Transformació digital i educació superior

  • Sessions de treball simultànies – 13.00h a 14.30h

Sessió 08  |    El nou marc europeu sobre la reestructuració preventiva, exoneració de deutes i inhabilitacions, i sobre mesures
            per augmentar l’eficiència dels procediments de reestructuració, insolvència i exoneració de deutes
Sessió 09  |    Esports i e-Sports, 5G i la immersió en la realitat virtual
Sessió 10  |    Gènere i transformació digital
Sessió 11  |    Transformació digital a Catalunya: visió i reptes en sectors claus
Sessió 12  |    Blockchain, present i futur d’una tecnologia que canvia els models de negoci
Sessió 13  |    La nova comptabilitat o la comptabilitat del futur
Sessió 14  |    Economies de plataforma en l’àmbit de l’economia social