You are here

Quan circulis amb bicicleta, baixa de la vorera

A partir de l’1 de gener de 2019, si vas amb bicicleta no podràs circular per les voreres de Barcelona, excepte en els casos següents:

  • Quan la vorera fa més de 5 metres i disposa de 3 metres d’espai lliure de pas.

  • Quan es circula de nit (entre les 22.00 i les 7.00 h) per voreres que fan més de 4,75 metres i disposen de 3 metres d’espai lliure de pas.

Si el carrer disposa de carril bici o espai habilitat per circular-hi, es manté la prohibició de transitar per la vorera fins i tot en les excepcions anteriors. Quan el carril bici estigui situat a la vorera, s’hi ha de circular a una velocitat màxima de 10 km/h.
Els ciclistes menors de 12 anys, juntament amb els adults que els acompanyin, són els únics que poden circular per qualsevol vorera, sempre respectant la prioritat dels vianants.
És una infracció molt greu circular amb la bicicleta per vies o zones prohibides. Les multes poden arribar als 500 euros.

Més infraestructura per circular amb seguretat

Disposes de gairebé 1.000 km de vies pacificades per on poden circular amb bicicleta, entre els més de 200 quilòmetres de carril bici, els carrers i les zones 30 o els carrers de plataforma única i les zones de vianants (on sempre has de respectar la prioritat del vianant) i una millora important de connexions, itineraris i eixos ciclistes que faciliten la circulació segura en bicicleta per la calçada i garanteixen la seguretat dels vianants a les voreres, així com la bona convivència en l’espai públic.
A dia d’avui prop del 90% de la població ja disposa d’un carril bici a menys de 300 m de casa seva (el 2014 era el 72%).
Recordem que amb bicicleta també pots circular per qualsevol calçada i els vehicles motoritzats t’han de respectar: han d’avançar-te canviant de carril i deixant una distància mínima lateral d’1’5m i 3m quan circulin per darrere.

Més informació: barcelona.cat/bicicleta

Paraules clau: