You are here

Convocatòria premis de Catalunya de Territori i Urbanisme

La Societat Catalana d'Ordenació del Territori ha convocat els premis Catalunya d'Urbanisme Manuel Solà de Morales i Catalunya de Territori Enric Lluch, en el marc del LXXXVII Cartell de premis i de borses d’estudi - Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2018, de l'institut d'Estudis Catalans.

Ambdós premis tenen caràcter biennal i tenen per objectiu posar en valor i estimular els esforços dels professionals, dels tècnics, dels ens de l’Administració i altres entitats, en la millora i la innovació a plicada a l’urbanisme i la gestió i ordenació del territori, reconeixent els projectes, plans, estudis, etc., duts a terme als territoris de parla catalana: Catalunya, País Valencià, Balears, la Franja, la Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer.

Concretament es valoraran les candidatures sota criteris d'innovació, capacitat de transformació, senzillesa i resolució, valor exemplificador, replicabilitat, capacitat d'anticipació, flexibilitat, component social, sostenibilitat, perdurabilitat i interdisciplinarietat.

El termini per presentar les candidatures és el 30 de novembre de 2017.

A continuació trobareu les bases detallades de cadascun dels premis, així com l'enllaç a l'aplicatiu de l'IEC per presentar la vostra candidatura:

- Premi Catalunya d'Urbanisme Manuel Solà de Morales
- Premi Catalunya de Territori Enric Lluch

Més informació i presentació de candidatures: LXXXVII Cartell de premis i de borses d’estudi