autoprotecció

Curs: Tècnic en Plans d'Autoprotecció

Dates: 
del 15 de febrer al 24 de maig 2017
Horari: 
Dimecres de 16 a 20 h
Lloc: 
Seu del COEIC - Via Laietana, 37 2n
Preu: 
1.220 euros gral. 880 col·legiats

Formació Bàsica per elaborar plans d'autoprotecció en l'àmbit de la protecció civil.

Es tracta d'un curs semipresencial amb un total de 34 hores presencials i 134 hores no presencials de treball a casa.

Es pot gestionar gratuïtament la Bonificació de la Fundació Tripartita 

Formació bàsica per a tècnics competents per elaborar plans d'autoprotecció

Dates: 
Del 4 de març al 17 de juny de 2015
Horari: 
Tots els dimecres de 16 a 20 h (excepte Setmana Santa)
Lloc: 
COEIC - Via Laietana, 37 2n
Preu: 
Col·legiat / Associat: 860 euros No col·legiat: 1.200 euros

7a Edició del curs de formació bàsica per elaborar plans d'autoprotecció de les activitats i centres d'interès per a la protecció civil local d'acord amb l'annex I, epígraf C, del Decret 82/2010, de 29 de juny, que desenvolupa el programa formatiu que figura a l'annex 1 de l'Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre, sobre el procediment d'acreditació del personal tècnic competent per a l'elaboració de plans d'autoprotecció en l'àmbit de la protecció civil.

Es tracta d'un curs semipresencial amb 34 hores de classe + 134 hores de treball a casa.

III Edición curso técnico competente en la elaboración de planes de autoprotección de ámbito local / nivel C

Dates: 
Del 2 de juny al 19 de desembre de 2014
Lloc: 
Seu del col·legi de Mines (Rosellón nº 214 Esc.A 6-1 08008 Barcelona)
Preu: 
Col·legiats: 450€, No Col·legiats: 650€

Aquest curs està dirigit a titulats universitaris, que desitgen ampliar la seva activitat laboral a l'àmbit dels plans d'autoprotecció.

Serveix com a condició indispensable per poder ser ACREDITAT PER L'INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA i poder així realitzar i subscriure els plans d'autoprotecció d'interès per a la protecció civil local.

II Edición curso técnico competente en la elaboración de planes de autoprotección del ámbito de Catalunya / nivel A-B

Dates: 
Del 2 de juny al 14 de novembre de 2014
Lloc: 
Seu del col·legi de Mines (Rosellón nº 214 Esc.A 6-1 08008 Barcelona)
Preu: 
Col·legiats: 450€, No Col·legiats: 650€

Aquest curs està dirigit a titulats universitaris, que desitgen ampliar la seva activitat laboral a l'àmbit dels plans d'autoprotecció. És un curs a distància.

Serveix com a condició indispensable per poder ser ACREDITAT PER L'INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA i poder així realitzar i subscriure els plans d'autoprotecció d'interès per a la protecció civil de Catalunya.

Entrada en vigor de l’annex III, del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, relatiu als mitjans d’autoprotecció mínims

La direcció general de protecció civil ens comunica l’entrada en vigor de l’annex III, del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, relatiu als mitjans d’autoprotecció mínims.

Nota referent

Plans d'Autoprotecció

L’autoprotecció és el conjunt de mesures (procediments, sistemes i organització) implantades en un determinat àmbit (edificis, instal.lacions, nuclis habitats, solars, activitats, centres, etc) exposat a una o a diverses situacions de risc, destinades a preveure, prevenir i controlar-ne el risc, donar resposta adequada a les emergències i garantir la integració d’aquestes actuacions a les del sistema públic.

Registro de ETOP's acreditados para hacer Planes de Autoprotección

Ateses les nombroses sol·licituds, el CETOP està elaborant un registre d'ETOPs que siguin tècnics acreditats per la Generalitat de Catalunya per a la redacció de plans d'Autoprotecció (PAU), tant per que fa al nivell A com al C, per facilitar-lo a aquelles administracions públiques o altres organismes que ens el demanin.

Si vols estar inclòs al registre PAU i ets tècnic acreditat, emplena el formulari de registre.

Tècnics acreditats per fer Plans d'Autoprotecció

Emplaçament laboral: 
diverses administracions i organismes

Redacció del Plans d'Autoprotecció (Nivell A i C)

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

Subscriure a RSS - autoprotecció