llei

Aprovada la Llei de protecció i ordenació del litoral

  • En la seva intervenció prèvia a l’aprovació al Parlament de la nova llei, el conseller de Territori i Sostenibilitat ha defensat aquest nou model de governança del litoral, amb més protagonisme per als municipis i més participació ciutadana en la presa de decisions.
  • S’articula per primer cop un model de gestió integrada del litoral, domini públic inclòs, amb la Generalitat com a administració de referència

L’AMB reclama al Govern central una llei estatal de finançament del transport públic

  • Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat i Transport de l’AMB, ha reclamat aquesta solució, des del Foro de las Ciudades, celebrat a Madrid, per blindar les aportacions
  •  L’AMB aposta per potenciar la xarxa metropolitana de transport públic i implementar una mobilitat més sostenible, que implicat una redistribució de l’espai urbà

LLEI 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

Any : 
2014

L’objecte d’aquesta llei és:

a) Establir les condicions d’accessibilitat necessàries perquè els espais d’ús públic, els edificis, els mitjans de transport, els productes, els serveis i els processos de comunicació garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn.

b) Integrar en el marc normatiu de Catalunya les condicions bàsiques d’accessibilitat, d’acord amb les directrius internacionals i estatals.

Categories: 

Llei de seguretat industrial i altres canvis a la normativa elèctrica 2014/2015

Dates: 
Dimarts, 23 de juny de 2015
Horari: 
De 9h a 11:30h
Lloc: 
Seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5a planta - Barcelona

Presentat per TÜV Rheinland

Des del passat 6 de novembre de 2014, amb l'entrada en vigor de la Nova Llei 9/2014 de Seguretat Industrial, TÜV Rheinland els ajuda a reduir considerablement les càrregues administratives i simplificar les diferents tramitacions a gestionar.

Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat de Catalunya

El passat dia 26 de març, Dolors Pérez Gómez va assistir, com a membre de la Comissió de Mobilitat del CETOP, a una jornada que va organtizar la Diputació de Barcelona i que estava dedicada a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat de Catalunya.

Aquesta va ser aprovada el passat mes d’octubre de 2014, i va entrar en vigor el 5 de novembre de 2014.

LLEI 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

Any : 
2014

Objecte
L’objecte d’aquesta llei és regular, dins l’àmbit de competències de la Generalitat, el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes en el territori de Catalunya, incloent-hi la vigilància del mercat en aquesta matèria.

Modifica:

Categories: 

LLEI 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

Any : 
2014

Aquesta llei té principalment dos objectius: d’una banda, aconseguir una societat inclusiva i accessible que permeti d’avançar cap a la plena autonomia de les persones, eviti la discriminació i propiciï la
igualtat d’oportunitats per a tothom, especialment per a les persones que tenen discapacitats; de l’altra, actualitzar i facilitar un marc normatiu propi més àgil en matèria d’accessibilitat, adequat a les directrius internacionals, europees i estatals, en exercici de les competències de la Generalitat.

Disposició derogatòria

LLEI 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

Any : 
2014

La finalitat principal d’aquesta llei és substituir la regulació de la Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial, per una regulació íntegra del règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments en què es poden produir accidents greus, i les instal·lacions i els productes que poden produir danys o perjudicis a les persones, els béns o el medi ambient com a conseqüència d’un accident, incloent-hi el règim jurídic dels organismes de control.

Categories: 

DEBAT NÚM. 4 “GESTIÓ I EXECUCIÓ URBANÍSTICA” - Llei de territori

Dates: 
05/12/2014
Horari: 
9:30
Lloc: 
Sala d’actes de la Casa del Mar - c. Albareda, 1, 08004 Barcelona
Preu: 
Gratuït

L’experiència dels darrers anys ha posat de manifest que els processos d’elaboració i d’aprovació dels POUM han esdevingut massa feixucs i desproporcionats en temps i recursos econòmics. Hi ha un elevat consens que convindria aprimar els POUM i descarregar-los d’exigències, separant el que seria un pla bàsic, de model o d’estructura, coherent amb l’estratègia territorial, del que serien altres instruments operatius i reguladors més concrets, detallats i àgils, amb horitzons temporals acotats, per a la concreció i  desenvolupament de l’esquema bàsic.

Pàgines

Subscriure a RSS - llei