edificación

Delineante De Obra Civil / Edificación

Emplaçament laboral: 
Llanera - Asturias

Consulting de Ingeniería Civil precisa incorporar para su departamento de ingeniería un delineante con experiencia en obra civil y edificació

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

Responsabe Ingeniero De Compras Para Edificación

Emplaçament laboral: 
Barcelona

Búsqueda de nuevos proveedores y negociación de precios y timings.

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

Ingeniero de Edificación

Emplaçament laboral: 
Madrid

Funciones: Garantizar la correcta ejecución de las obras en plazo, calidad y coste, Organizar y gestionar los recursos técnicos y humanos, Ma

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

Decret 30/2010, de 2 de març, de Seguretat Industrial

Any : 
2010

L’objecte del present decret és el desplegament reglamentari de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial, i inclou la regulació del règim jurídic aplicable als operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial i altres agents sot·mesos a autorització o comunicació prèvia que intervenen en la seguretat industrial en el territori de Catalunya.

Publicada correcció d'errades (DOGC núm. 5709 -7/9/2010)

Categories: 

Pàgines

Subscriure a RSS - edificación