edificació

DT-9. Control de fums en els aparcaments. Versió 2020. Normativa de Seguretat contar Incendis (TINSCI)

Any : 
2020

Aquest document tècnic complementa l’article 8 de la Secció SI 3 del DB SI “Seguretat en cas d’incendi” del Codi Tècnic de l’Edificació, el qual fixa que les zones d’ús aparcament disposaran d’un sistema de control de fums en cas d’incendi.

Queden exclosos d’aquest document TINSCI els següents tipus d’aparcaments:

• Oberts, segons la definició del l’Annex SIA del CTE

• En espais exteriors de l’entorn d’edificis, encara que les places estiguin cobertes

• Robotitzats, regulats en el DB SI 5.2, pel que fa al control de fums

RESOLUCIÓ EMC/970/2019, de 5 d'abril, per la qual es fa pública la Instrucció 1/2019, d'1 de febrer, de la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera

Any : 
2019

Instrucció 1/2019, de la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, en relació al procediment a seguir en l’aplicació de la disposició transitòria quarta del Reglament d’instal•lacions de protecció contra incendis (RIPCI), aprovat pel Reial Decret 513/2017, de 22-05-2017, sobre la primera inspecció periòdica de les instal•lacions existents.

Derogacions :

Actualitzacions en el portal del Código Técnico de la Edificación

El portal el Codigo Técnico de la Edificación ha actualitzat diversos documents bàsics amb comentaris del Ministeri de Foment.

La Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl ha respost a nombroses consultes relacionades amb la interpretació i aplicació dels Documents Bàsics DB SI, DB SUA, DB HS i DA DB SUA / 2 del Codi Tècnic de l'Edificació.

Les versions d'aquests documents del 26 de desembre de 2017, incorpora, al costat del text articulat del DB, els principals comentaris, aclariments i criteris d'aplicació resultat d'aquestes consultes.

Criteris referents a situacions i elements diversos (DT-5)

Any : 
2016

DT-5.1 ..... PLATAFORMES ELEVADORES INCLINADES A LES ENTRADES D’EDIFICIS O ESTABLIMENTS

DT-5.2 ..... VETLLADORS I TERRASSSES

DT-5.3 ..... PORTES TIPUS BUS O ACORDIÓ

DT-5.4 ..... ITINERARIS INTERIORS HORITZONTALS . AMPLADES I RADIS DE GIR

DT-5.5 ..... ITINERARIS INTERIORS . VESTÍBULS PREVIS

DT-5.6 ..... ITINERARIS INTERIORS . ESCALES

DT-5.7 ..... ITINERARIS INTERIORS . RAMPES

DT-5.8 ..... PISCINES D’ÚS PÚBLIC

DT-5.Annex 1 ..... NOTA INFORMATIVA. CRITERIS DEL DEPARTAMENT DE SALUT PER AL REGISTRE DE CENTRES SANITARIS

Categories: 

Eficiencia energètica a través de l’aïllament en edificis terciaris, en equips per a la edificació i en instal·lacions Industrials

Dates: 
18/03/2015
Horari: 
18:00h
Lloc: 
Seu del CETOP, C/Numància 95-99, local 5 de Barcelona
Preu: 
Gratuït

Un bon aïllament tèrmic garanteix una major eficiència energètica de l’edifici. En aquesta jornada tècnica, tractarem les diferents Solucions d’Aïllament en edificis terciaris comercials, aportant solucions constructives per a diferents casos que ens permetran aconseguir una millora energètica de l’edifici. En un segon bloc parlarem sobre l’Aïllament d’equips per a la edificació així com d’instal·lacions industrials.

PROGRAMA

18:00h: Primera part:  Eficiència energètica d’edificis a través de la seva envolvent tèrmica

Aplicacions de la termografia i el blower door en l’edificació

Dates: 
21/02/2015
Horari: 
de 9:30 a 14:00 horas
Lloc: 
Sala Polivalent de l’Escola de Sobreestants - Tàrrega
Preu: 
Inscripcions Socis Gratuït ; alumnes : 5€ ; No socis 15€ ; Aturat 8 €

Jornada Tècnica "Aplicacions de la termografia i el blower door en l’edificació"

Per tal d’aconseguir el màxim aprofitament del seminari i ensenyar de primera mà el funcionament dels aparells, s’ensenyaran situacions reals de medició. Si les condicions del local ho permeten, arribant a fer un muntatge de test blower door.

 

Per inscripcions: 973 500 002

L’ITeC treu una nova versió del Banc de criteris de control de qualitat per a projectes d’Edificació i Enginyeria civil

La nova versió del Banc de criteris de control de qualitat de l’ITeC inclou els criteris de control actualitzats a la normativa vigent.

Aquest banc de criteris de control de qualitat inclou associacions entre elements d’obra i conceptes de control, amb la relació d’assaigs obligatoris i les seves freqüències de realització.

Jornada tècnica: Paviments de formigó en entorns urbans i edificació

Dates: 
El 14 de octubre de 2014
Horari: 
De 9h a 14:15h
Lloc: 
Seu del CECCP (C/ Dels Vergós, 16 – Barcelona)
Preu: 
Col·legiats: 45€, Col·legiats a l’atur i alumnes UPC: 20€ i No Col·legiats: 65€

Gràcies al conveni que el Col·legi d'Enginyers Tècnics ha establert amb el Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, els nostres col·legiats poden gaudir d'aquest curs al mateix preu que els col·legiats del CECCP.

Pàgines

Subscriure a RSS - edificació