etop

El Col·legi defensa l'habilitació dels col·legiats

En data 19 de setembre, el Col·legi  va presentar escrit de recurs potestatiu de reposició contra l’Acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Súria d’aprovació d’expedient de contractació, aprovació de Plecs i inici de la licitació dels serveis de la redacció de tres projectes executius i les seves direccions d’obra, mitjançant procediment obert.

A la Clàusula Vuitena dels Plecs,  en el seu punt 2.2. Solvència Tècnica,  relativa a l’acreditació de l’aptitud per contractar, es deia:

El Nivell 2 del MECES i els ETOP's

El dia 22 de novembre el BOE va publicar el Reial decret 967/2014, del 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'Arquitecte, Enginyer, Llicenciat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic i Diplomat.

Companys ETOP al jurat i finalistes dels Premis BBB d'Innovació i Sostenibilitat en la Construcció

Els companys del CETOP Jordi Larruy, Joan Roca i Javier Navarro han estat seleccionats pels seus treballs com Directors d’Obra en els prestigiosos Premis que es lliuren en ocasió de cada saló BBB-Construmat.

En Jordi Larruy i en Joan Roca pel seu treball en la urbanització de l’Avinguda Salvador Allende de Cornellà de Llobregat, mentre que en Javier Navarro per les obres del nou gual inundable del riu Llobregat a Sant Boi de Llobregat i Sant Joan Despí.

Cursos Structuralia para ETOP’s en Mayo

Dates: 
Inicio a partir del 05/05/2015
Horari: 
Online (libre)
Lloc: 
Online
Preu: 
Dependiendo del curso, con descuentos para colegiados.

Gracias al convenio que el CETOP tiene con Structuralia os ofrecemos esta Formación especializada para ETOP's

Descuentos del 30% en las matrículas para colegiados menores de 35 años o desempleados
Descuentos del 20% en las matrículas para el resto de colegiados

Carreteras

Ingeniero Técnico de Obras Públicas – Esp. Hidrología

Emplaçament laboral: 
Madrid – España

Empresa de servicios ubicada en la Comunidad de Madrid precisa incorporar un Ingeniero Técnico/Superior para su departamento de explotación.

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

Se solicita Ingeniero Civil y/o Arquitecto. - Mezcala, Guerrero

Emplaçament laboral: 
México

Se solicita Ingeniero Civil o Arquitecto para liderar proyecto.

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

Oposiciones en Ayto. de Roses (Girona)

Emplaçament laboral: 
Roses, Girona

Oposiciones en Ayuntamiento de Roses (Girona, Cataluña) para ITOPs

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

Oposiciones ITOP – Ayto. de Puçol (Valencia)

Emplaçament laboral: 
Puçol, Valencia, Comunitat Valenciana

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

Subscriure a RSS - etop