eleccions

Suspensió temporal de les Eleccions a càrrecs del CITOP

Conseqüentment al recurs d’alçada presentat per unes col·legiades per l’incompliment de l’exigència de paritat de gènere reflectida a la Llei Electoral en almenys una de les candidatures, la Comissió Permanent del Consejo ha decidit suspendre cautelarment el procés electoral que acabava amb les eleccions al Consejo el proper dia 14 de juliol. En consequència, aquest dia no hi haurà eleccions.

Altres acords presos per la Comissió Permanent són:

Resultats definitius de les Eleccions

D'acord amb l'article 60 del Reglament i una vegada finalitzat el termini de presentació de queixes o reclamacions sobre el desenvolupament o el resultat de les Eleccions, la Junta Electoral considera definitius els resultats provisionals de les eleccions:

Candidatura del Sr. Xavier Font Mach:           126 vots
Candidatura de la Sra. Carmen Barril Vicent:     8 vots
Vots en blanc:                                                      0 vots

El proper 4 de setembre, tindrà lloc la presa de possessió dels càrrecs.

Eleccions a càrrecs de la Junta del Col·legi - Resultats provisionals

Informe de la Junta Electoral del Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya

Els resultats provisionals de les Eleccions a càrrecs de la Junta de Govern del Col·legi celebrades el 25 de juliol de 2018, és el següent:

Total vots emesos: 134 vots. 

  • 126 vots - Candidatura Sr. Xavier Font Mach           
  •     8 vots - Candidatura Sra. Carmen Barril Vicente    

Proclamació de candidatures a càrrecs de la Junta del Col·legi

Us informem que es reprèn el procés electoral a càrrecs de la Junta de Govern del Col·legi de Catalunya.

Es van presentar dues candidatures que van ser aprovades per la Junta Electoral i s'haurà de procedir a eleccions per escollir una d'elles.

Donant compliment als terminis previstos a la normativa, les votacions tindran lloc el proper 25 de juliol de 2018.

En breu us enviarem per mail, les paperetes de vot, el programa electoral de les dues candidatures i del procediment de vot

Les candidatures presentades són:

Eleccions a càrrecs de la Junta del Col·legi - Notificació de la Junta Electoral

La Junta Electoral del Col·legi ha rebut una notificació de la Comissió Permanent del CITOPIC, mitjançant la qual se suspèn el procés electoral a càrrecs de la Junta del Col·legi, atesa la interposició d'un recurs.

En la sessió de la Comissió Permanent del CITOPIC, celebrada en Madrid, el dia 15 de setembre de 2017, va prendre els següents acords:

Convocatòria d'eleccions a càrrecs de la Junta del CETOP

Convocatòria d'Eleccions a Càrrecs de la Junta de Govern del Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya (CETOP)

De conformitat amb el que disposa l’article 22.7 dels estatuts del CETOP declarats ajustats a la legalitat per la Resolució JUS/1437/2009, de 13 de maig (DOGC 5386 de 25 de maig de 2009) el degà, Sr. Xavier Font Mach, convoca les eleccions a càrrecs de la Junta de Govern del CETOP.

Subscriure a RSS - eleccions