Responsabilitat Civil

Assegurança de Responsabilitat Civil -2020

El CETOP té un conveni amb la companyia d’assegurances QBE Insurance mitjançant la corredoria d’assegurances Alertis  Brok, que permet gaudir gratuïtament d’una pòlissa bàsica de Responsabilitat Civil Professional i Assistència i Defensa Jurídica fins a 50.000€.

Atès que el CETOP assumeix el cost d'aquesta assegurança bàsica, aquest servei és exclusiu per als col·legiats que estan en actiu i al corrent del pagament de les quotes del CETOP, incloent els col·legiats amb la modalitat de "No Exercent" i els que treballen a l'estranger (*).

Català

Sessió sobre la responsabilitat dels accidents laborals en les obres

Dates: 
14 de juny de 2017
Horari: 
17h
Lloc: 
seu del Col·legi, APABCN c/ Bon Pastor, 5 (sala d’actes).
Preu: 
gratuït. CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

Es tracta d’una sessió informativa sobre la responsabilitat derivada dels accidents laborals en obres, que afecta als tècnics, com a directors facultatius, coordinadors de seguretat i salut, caps d’obra i altres funcions. En particular, es presentarà el nou barem per calcular les indemnitzacions per lesions personals i morts, que pot comportar un encariment d’aquestes, a càrrec de Sergi Mercé, advocat penalista expert en construcció.  A més, es comptarà amb representants de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, de la Inspecció de Treball i del Gremi dels Constructors. 

Assegurança de Responsabilitat Civil per a Empreses

El CETOP, mitjançant la corredoria d'assegurances Alertis Brok, ofereix als seus col·legiats unes Primes de Responsabilitat Civil per a empreses d’enginyeria i arquitectura, a través de l'asseguradora AIG, que pot ser molt adient per totes aquelles empreses de col.legiats que a més de la Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques desenvolupen, amb socis o col.laboradors d’altres camps, activitats professionals que van més enllà de la titulació.

COBERTURES A CONTRACTAR:

Català

Assegurança de Responsabilitat Civil del CETOP - 2015

 

El CETOP te contractada una assegurança col·lectiva de RC Professional amb la companyia ZURICH.

Aquesta assegurança dóna un capital de RC Professional de 50.000€ a tots els col·legiats que pertanyen al CETOP i a la vegada permet contractar diferents ampliacions a preus molt competitius per garantir la correcta cobertura de la nostra activitat professional.

Per contractar qualsevol ampliació cal tenir em compte quina assegurança heu tingut durant l’exercici 2014.
 

Subscriure a RSS - Responsabilitat Civil