CITOP

Suspensió temporal de les Eleccions a càrrecs del CITOP

Conseqüentment al recurs d’alçada presentat per unes col·legiades per l’incompliment de l’exigència de paritat de gènere reflectida a la Llei Electoral en almenys una de les candidatures, la Comissió Permanent del Consejo ha decidit suspendre cautelarment el procés electoral que acabava amb les eleccions al Consejo el proper dia 14 de juliol. En consequència, aquest dia no hi haurà eleccions.

Altres acords presos per la Comissió Permanent són:

Reflexions del Degà sobre la situació CITOP-CETOP

JA TENIM SENTÈNCIA?, o això sembla.

Com a Degà del col·lectiu que represento, elegit democràticament en les últimes eleccions de març de 2013, i defensor d’un model de gestió col·legial més flexible, dinàmic, compromès i adaptat a la situació actual, crec necessari escriure les següents reflexions davant les últimes actuacions i accions empreses per part del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles envers la nostra institució i la meva persona.

Subscriure a RSS - CITOP