urbanització

Surt a licitació la redacció dels projectes de la remodelació integral del Tramvia Blau

El contractista dissenyarà la urbanització de l'avinguda Tibidabo i les places Kennedy i Doctor Andreu, la reforma de la cotxera i la rehabilitació dels vehicles històrics

Continua el procés de licitació de la redacció dels projectes per rehabilitar completament el Tramvia Blau perquè estigui en condicions de tornar a circular amb seguretat. Es tracta d’un pas necessari per a la recuperació de l’emblemàtic sistema de transport de l’avinguda Tibidabo que impulsen TMB i l’Ajuntament de Barcelona.

Es licita el projecte d'urbanització del moll del Fortí al port de Sant Feliu de Guíxols

  • El projecte preveu donar continuïtat al passeig marítim, ordenar l’espai en relació a les activitats portuàries i edificacions existents i posar en valor els elements patrimonials
  • L’actuació, inclosa en el Pla especial, té un pressupost de 453.923 euros i un termini d’execució de sis mesos

Ordenança reguladora del S.Mpal. de manteniment de franja de protecció al voltant d'urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals, i de manteniment de parcel·les i zones verdes de la Dip.Barcelona

Any : 
2016

És objecte d'aquest reglament la regulació del servei municipal de manteniment d'una franja exterior de protecció perimetral i de les parcel·les i zones verdes interiors lliures de vegetació seca i la massa arbòria aclarida, en les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de cinc-cents metres que els envolta, en compliment del que preveuen l'article 3.1 a/ i b/ de la Llei 5/2003 de 22 d'abril (L5/2003), i els articles 6 i 7 del Decret 123/2005, de 14 de juny (D123/05).

Cap d'Obra – Obres d’Urbanització

Oferta CETOP
Emplaçament laboral: 
Barcelona

Empresa del sector Serveis busca ETOP per a tasques de Cap d’Obra, amb  una experiència provada de tres a cinc anys d'experiència en Obres d’

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

Cap d’Obra en obres d’urbanització

Oferta CETOP
Emplaçament laboral: 
Barcelona

Desenvolupar tasques d’ajudant de Cap d’Obra en obres d’urbanització.

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

Pàgines

Subscriure a RSS - urbanització