seguretat viària

Enquestes de seguretat viària

Al web municipal de Mobilitat trobareu informació de dos projectes que aborden la Seguretat Viària. Us  animem a col·laborar-hi  responent les enquestes que trobareu als enllaços seguents:

Projecte In Dev d’investigació sobre els accidents de trànsit

El projecte In Dev, finançat per l’UE, té per objectiu millorar el coneixement sobre sobre la seguretat viària. L’estudi inclou la recollida de dades de l’accidentalitat de les ciutats que formen part del projecte.

DECRET 190/2016, de 16 de febrer, de gestió de la seguretat viària en les infraestructures viàries de la Generalitat de Catalunya

Any : 
2016

Amb data 19 de novembre de 2008, el Parlament Europeu i el Consell han adoptat la Directiva 2008/96/CE, sobre gestió de la seguretat de les infraestructures viàries.

Categories: 

Gestió de la seguretat viària en les infraestructures viàries de la Generalitat

La Generalitat de Catalunya en exercici de les seves competències en matèria de xarxa viària i de trànsit, ha tingut històricament una sensibilitat especial a l’hora d’impulsar polítiques i estratègies de millora de la seguretat viària.

El 18 de febrer de 2016, es va publicar el Decret 190/2016, mitjançant el qual s'incorpora a l’àmbit competencial català la Directiva 2008/96/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre gestió de la seguretat de les infraestructures viàries.

DECRET 190/2016, de 16 de febrer, de gestió de la seguretat viària en les infraestructures viàries de la Generalitat de Catalunya.

Any : 
2016

El 18 de febrer de 2016, es va publicar el Decret 190/2016, mitjançant el qual s'incorpora a l’àmbit competencial català la Directiva 2008/96/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre gestió de la seguretat de les infraestructures viàries.

El decret s’aplica únicament a les infraestructures viàries titularitat de la Generalitat de Catalunya que formin part de la xarxa transeuropea de carreteres, restant exclosos els túnels de carretera.

Categories: 

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de millora local. Seguretat viària. Actuacions de millora en trams d'alta accidentalitat de la xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya. Any 2014.

Sense definir

XVII Fòrum de la Seguretat. La seguretat viària avui i els reptes de futur

Dates: 
El jueves 26 de junio de 2014
Horari: 
de 9h a 14:30h
Lloc: 
COEIC (Vía Laietana, 39 08003 Barcelona España)
Preu: 
Gratuito

El Fòrum de la Seguretat és un espai d’anàlisi i debat dins de l’àmbit de la seguretat. En una societat cada cop més complexa, els problemes no poden ser abordats amb visions simples. Per això l’IDES organitza el Fòrum de la Seguretat amb la voluntat d’enfocar l’observació i l’anàlisi de la seguretat d’una manera completa i pluridimensional.

Pàgines

Subscriure a RSS - seguretat viària