Notícies

Gràcies a l’acord entre Banc Sabadell i el seu col•lectiu professional, posem a disposició seva serveis molt interessants, entre els quals destaquem Sabadell eBorsa, un nou servei online amb condicions especials per gestionar la seva cartera de valors. Sense comissions de custòdia, ni per ampliacions de capital, ni per operacions financeres, fins al 30 de juny de 2016, i amb una tarifa plana de 3 euros en operacions de compravenda en mercat de renda nacional, sense límit d’operacions, vigent fins al 30 de juny de 2015.

A més a més, per agrair la seva confiança en la nostra entitat,...

Llegiu-ne més

 

Davant els dubtes que ha plantejat la negativa del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles (en endavant CITOPIC) a donar de baixa col·legial els professionals que amb domicili a Catalunya ho han sol·licitat al·legant la seva col·legiació al Col·legi d’Enginyers d’Obres Públiques de Catalunya (en endavant CETOP) cal fer els següents comentaris:

  • La negativa del CITOPIC a les baixes al·legant que el CETOP no existeix com a col·legi professional no és ajustada a dret, atès que la corporació catalana...
Llegiu-ne més

En aquests moments, tal com publica la base de dades de la Comissió Europea Nando (New Approach Notified and Designated Organisations), l’únic organisme notificat per a totes les Guies DITE és l’ITeC.

La notificació de l’ITeC ha estat tramitada pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, com a autoritat notificant, d’acord amb l’article 48(4) del Reglament europeu 305/2011.

El Reglament de productes de la construcció a l’article 66(3) diu que una Guia DITE de la Directiva derogada es pot utilitzar com a Document d’Avaluació Europeu - DAE.

El DAE és el document que...

Llegiu-ne més

La nova versió del Banc de criteris de control de qualitat de l’ITeC inclou els criteris de control actualitzats a la normativa vigent.

Aquest banc de criteris de control de qualitat inclou associacions entre elements d’obra i conceptes de control, amb la relació d’assaigs obligatoris i les seves freqüències de realització.

La redacció del Pla i programa de control de qualitat amb aquesta nova versió inclou l’associació automàtica de criteris i fitxes de característiques i requisits (per compliment de les exigències del Codi Tècnic de l’Edificació - CTE) a totes les partides...

Llegiu-ne més

Normes i recorregut de la visita

El proper dimecres 26 de novembre, a les 16h, s’efectuarà una visita guiada per les instal·lacions que l’AMB disposa a Sant Adrià del Besós destinades al tractament dels residus dipositats en el contenidor “gris”. Després d’un triatge que separa la possible  materia orgànica i la reciclable del rebuig, aquest es destina a la producció d’energia. Ens ensenyaran com es realitzen tots aquests procesos que tenen lloc en dues...

Llegiu-ne més

El passat 9 d’octubre es va fer la visita a les instal·lacions que la multinacional xinesa Hutchinson Ports Holding disposa al port de Barcelona sota el nom de BEST (Barcelona Europe South Terminal), i que ara mateix és una de les terminals de contenidors més modernes del món.

Durant 1h20min la coordinadora de projectes de BEST va explicar als 50 assistents els procediments d’importació i exportació de contenidors de mercaderies, procediments en la seva gran majoria automatitzats i telegestionats mitjançant un sistema desenvolupat i testejat a Barcelona i que HPH està implantant a...

Llegiu-ne més

El Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya ofrece un número limitado de Becas subvencionadas al 100% para asistir al Congreso.

Se han establecido dos tipologías de BECAS, unas dirigidas a aquellos colegiados que estén en una situación de desempleo y las otras a alumnos precolegiados o estudiantes de ITOP o grado en Ingeniería Civil o de la Construcción que deseen inscribirse en el Congreso.

Podrán optar a ellas cumpliendo los requisitos siguientes:

  • Deberán demostrar su situación de desempleo o su condición de precolegiado o estudiante,...
Llegiu-ne més

Aquesta nova aplicació informàtica, basada en la metodologia TCQ2000, incorpora els avantatges i les millores que aporten les TIC (entorn internet, plataformes gràfiques), que permeten treballar al núvol en un espai virtual des de qualsevol suport, amb la corresponent actualització del programari i l’emmagatzematge. El fet de ser una eina virtual permet l’accés a la documentació i la gestió de l’obra en tot moment, fent possible, entre altres prestacions, emetre certificacions des de la pròpia obra. Entre les millores incorporades s’han contemplat les aportacions dels usuaris de TCQ2000....

Llegiu-ne més

L’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua organitza el I Congrés de l’Aigua a Catalunya, com a espai per a l’anàlisi i reflexió dels importants problemes de tot tipus que, respecte de l’aigua, ja fa massa temps tenim a Catalunya.

El I Congrés de l’Aigua a Catalunya pot constituir el marc idoni per debatre sobre les diferents problemàtiques de l’aigua a casa nostra i, el que és més important, poder definir amb claredat els reptes i l’objectiu comú de gestió de l’aigua i analitzar i valorar les solucions de futur que la societat catalana ens demana a tots.

Un I Congrés de l’...

Llegiu-ne més

El dia 2 d'octubre, el CETOP va participar a la trobada de Col·legis i Associacions Professionals que va organitzar el Banc Sabadell a l'Auditori Torre Banc Sabadell. 

La Sra. Conxa Oliu i Creus, directora general de Sabadell Professional, va donar la benvinguda als assistents i va reafirmar el compromís del Banc Sabadell amb els professionals que són el motor de l'economia del país i que estan integrats en els diferents col·legis i associacions.

Seguidament el Sr. Miquel Roca i Junyent va impartir una conferència sobre el nou projecte de llei de col·legis i serveis...

Llegiu-ne més

Pàgines

Subscriure a Notícies