Notícies

El passat 25 de gener, ens va deixat l’arquitecte i president del Patronat de l'ITeC, Lluís Xavier Comerón Graupera, a l’edat de 61 anys. 

Nascut a Mataró, va estudiar arquitectura a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. Va realitzar edificis d’equipaments culturals, educatius, sanitaris, penitenciaris i habitatges tant per l’administració pública com privada.

Va ser degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya entre els anys 2010 i 2018 i després va ser president del Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes d’Espanya, càrrec que va combinar amb la...

Llegiu-ne més

Sorigué inicia la construcció industrialitzada sostenible de dos edificis d’habitatges municipals de lloguer a Barcelona

 • El grup empresarial construirà més de 80 habitatges amb un material innovador i sostenible: la fusta contralaminada (CLT)
 • A través de les seves empreses Constraula i Acsa, Obras e Infraestructuras el grup construirà un total de 82 habitatges en dos promocions per el Ajuntament de Barcelona

 • Sorigué desenvoluparà el projecte tècnic de totes dues promocions de manera col·laborativa amb Oikosvia Arquitectura i...

Llegiu-ne més

Oportunidad formativa GRATUITA para trabajadores que hayan estado o estén en situación de ERTE 

 • Convocatoria destinada a la recualificación de personas trabajadoras que hayan estado o estén incluidas en expedientes de regulación temporal de empleo.
 • Si quieres optar a esta formación
 1. Descarga el PDF aqui
 2. Rellena todos los datos
 3. Envía el documento cumplimentado, firmado y sellado a...
Llegiu-ne més

A lo largo del presente proceso electoral se han presentado varios recursos de alzada por parte de colegiados. Esta posibilidad se encuentra recogida en los estatutos de nuestro Colegio (artículo 58), según el cual:

1. Contra los acuerdos y resoluciones de cualquier órgano colegial, salvo los de la Asamblea General y el Consejo, podrá formularse recurso de alzada ante el Consejo, en los plazos para su interposición establecidos en el artículo 115 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. El Consejo deberá...

Llegiu-ne més

Circular de la Comisión Permanente sobre la suspensión de las elecciones por la Junta Electoral

A la vista de la decisión de la Junta Electoral de suspensión de las elecciones, que se ha publicado en la página web, la Comisión Permanente reunida con carácter urgente, quiere pedir disculpas, en nombre de los órganos de representación del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, por las molestias y la incertidumbre que esta decisión genera en nuestro colectivo, y hacer las siguientes aclaraciones.

1.- Ha sido interés de los cargos electos del Consejo...

Llegiu-ne més

Sorigué llança el seu primer e-commerce per distribuir els seus productes de reparació de carreteres Calcel

 • Calcel, marca de Sorigué especialitzada en reparacions de paviments i solucions asfàltiques, presenta la seva nova web, que permetrà adquirir productes en línia. distribuït en tres grans grups de productes:
 • Mescles per a ancoratge i reparació,
 • Solucions asfàltiques i
 • Sòls drenants,

...

Llegiu-ne més

Us comuniquem que degut a l’increment general en la sinistralitat del nostre col·lectiu hem tingut que canviar de companyia asseguradora, i a partir d’ara estarem a Mapfre. En breu us farem arribar el certificat.

Tots aquells col·legiats que ja teniu l’ampliació contractada necessitem ens ompliu i signeu la sol·licitud adjunta i l’envieu per mail abans del dia 15/01. En el cas de que algú no vulgui aquesta renovació que ho comuniqui via mail.

Aquells col·legiats que encara no tinguin contractada l’ampliació i estiguin interesants ho podem fer...

Llegiu-ne més

En una situació on la societat està adaptant-se als nous canvis de tots tipus, el que ara en diem, una societat resilient, el nostre col·lectiu i en particular l’associació col·legial també ho ha de ser.

Concretament, basant-nos en dos fets: en les noves titulacions que la universitat genera des de l’entrada del Pla Bolonya i en l’empoderament de la dona i paritat de gènere. Tot això ens ha portat a transformar el nom del Col·legi, el qual des de desembre de 2020, té reconegut pel Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de...

Llegiu-ne més

Com ja sabeu, el proper 21 de gener tindran lloc les eleccions al Consejo

Aquestes són les 3 condidatures que es presenten:

Aquesta vegada es podrà efectuar el vot...

Llegiu-ne més

PREMIS DE L'AIGUA 2022  Associació Catalana d'Amics de l'Aigua

BASES

 • 1a. L'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua convoca els "Premis de l'Aigua 2022" per talque les iniciatives dutes a terme dins l'àmbit de l'Aigua a Catalunya que estiguin relacionades amb les finalitats de l'Associació puguin gaudir de la consideració que mereixen.
 • 2a. Podran optar als "Premis de l'Aigua 2022" totes aquelles propostes que a judici dels socis de l'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua representin aportacions significatives al món de l'aigua...
Llegiu-ne més

Pàgines

Subscriure a Notícies