Notícies

La primera norma europea sobre accessibilitat de l’entorn construït respon a un mandat de la UE. Publicada el gener de 2021 com a norma EN; la versió en espanyol UNE-EN estarà disponible el primer trimestre de 2021.

Ha estat liderada per la Fundació ONCE i l’Asociación Española de Normalización UNE. I es basa, en gran mesura, en la norma internacional ISO 21542: 2011 Construcció d’edificis: accessibilitat i usabilitat de l’entorn construït (actualment en revisió).

Especifica els requisits funcionals bàsics per garantir un entorn construït accessible; entenent per requisit...

Llegiu-ne més

Arran de la pandèmia generada per la covid-19, i per oferir més espai per als vianants durant les fases de desescalada, des del mes de maig del 2020 es va restringir la circulació de vehicles motoritzats en alguns trams dels laterals de l’avinguda Diagonal i de la gran via de les Corts Catalanes. Ara, després de l’experiència viscuda durant aquests mesos, s'ha decidit oferir una solució permanent que consistirà en la consolidació de la pacificació del trànsit en aquests laterals.

  • A partir del 8 de febrer s’implanta una nova senyalització als laterals...
Llegiu-ne més

¿Cómo puedo colaborar en Cimbra?

Como ya saben la revista Cimbra es el órgano de difusión oficial del CITOP. Se trata de una revista de carácter bianual en la que se incluyen, informaciones colegiales de especial relevancia, artículos de actualidad, entrevistas y noticias que afectan al sector de las Obras Públicas.

Para aquellos colegiados que deseen participar en la edición de la revista Cimbra, con artículos técnicos, les mostramos las indicaciones necesarias para su publicación.
Características de los artículos para su publicación en la revista...

Llegiu-ne més

El dia 30 de gener de 2021 s'ha publicat en el BOE aquest Reial decret, mitjançant l'article únic del qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes, el text de la qual s'inclou en el mateix Reial decret.

Pel que fa a la contractació pública, cal destacar que la disposició addicional tercera d'aquest Reglament, relativa a l'auditoria de comptes anuals de les entitats que contractin amb el sector públic, preveu que, en desenvolupament del que disposa la disposició addicional primera, apartat 1.e), de la Llei...

Llegiu-ne més

Hi ha oportunitats que no es poden deixar passar

Com els ajuts facilitats pel Fons de Recuperació Europeu, dels quals moltes empreses es podran beneficiar. Perquè no et perdis res, te’n donem algunes claus:

Per què aquests ajuts són una oportunitat única per a la meva empresa?
El Fons de Recuperació Europeu és històric per la quantitat de diners que entregarà als països. També ho és perquè els ajuts aniran adreçats als sectors que apostin per la transició ecològica i la digitalització com a eixos transformadors de la seva activitat...

Llegiu-ne més

Ja es troben disponibles les actualitzacions 2020 dels bancs d’Infraestructures.cat de preus de referència i dels bancs de criteris de control de qualitat d’Edificació, d’Obra Civil i d’Obres Hidràuliques, i del banc de manteniment preventiu d’Edificació.

L’actualització 2020 dels bancs de preus de referència d’Edificació (construcció i rehabilitació), d’Obra Civil (obres viàries i instal·lacions ferroviàries) i d’Obres Hidràuliques (canals, regadius, etc.) ha consistit en posar al dia els preus de referència, les dades ambientals dels indicadors de cost energètic, emissió de CO2 i...

Llegiu-ne més
Recientemente se han instalado dos instalaciones acuáticas para que todos los vecinos de Certdanyola de Vallès para que puedan disfrutar de ellas durante la época estival.

La primera de ellas se ha situado en el Parc Cordelles. Un parque en el que se encontraba un antiguo estanque en desuso pero que todavía mantenía en buen estado el vaso del mismo, lo que ha permitido su aprovechamiento para convertirse, así, en el punto de inicio del proyecto. Para permitir el acceso a la zona de juegos interior, se realizaron varias aperturas en el muro del...

Llegiu-ne més

El dia 31 de desembre s'han publicat en el BOE les disposicions següents:

Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021

Mitjançant la disposició final quarantena d'aquesta Llei, es modifica la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

Així, en relació amb els mitjans propis, es dona nova redacció als apartats 2 i 4 de l'article 32, relatiu als encàrrecs dels poders adjudicadors a mitjans propis personificats, i a l'apartat 2 de l'article 33, relatiu als encàrrecs d'entitats...

Llegiu-ne més

El Govern municipal i el grup municipal d’ERC tanquen un acord que permetrà iniciar els treballs per la connexió de les xarxes de tramvia per la Diagonal la tardor del 2021

L’acord possibilita tancar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’ATM per a l’execució de les obres i posterior explotació de la xarxa tramviària unificada, obrint la porta a tramitar d’immediat els projectes d’urbanització i les obres d’infraestructura de la primera fase

El conveni estableix que la inversió pública en cap cas pot anar cap el benefici privat de les...

Llegiu-ne més

La Mesa d’Enginyeria Tècnica i de Graduats en Enginyeria de Catalunya (METGEC), a la qual pertany el Col·legi, va organitzar el darrer 27 de novembre una jornada virtual amb tres experts que van parlar de temes cabdals pel desenvolupament urbà del segle XXI: l’autoconsum, la mobilitat i la xarxa 5G.

Ja tens disponible el vídeo de la jornada en aquest enllaç.

Pàgines

Subscriure a Notícies