Esteu aquí

Ets del CETOP? Tens una pòlissa de RC gratuïta

Pel fet de ser del CETOP, et recordem que tots els col.legiats, que estan al corrent de pagament, tenen una assegurança de Responsabilitat Civil amb les següent característiques:

COBERTURA BÀSICA

Cobertures assegurades Límit per sinistre/Assegurat i any d'assegurança Franquícia
Responsabilitat Civil Professional 50.000€ Sense franquícia
Defensa i fiances (civils i criminals) Inclosa Sense franquícia

COBERTURES ADICIONALS A LA COBERTURA BÀSICA

Responsabilitat Civil General Inclosa 600.-€

Responsabilitat Civil Patronal

Sublímit per victima

Inclosa

180.000€

600.-€

 

Els jubilats i aturats també estan inclosos en aquesta assegurança. Com ja hem informat anteriorment, no estan inclosos tots aquells col.legiats que tinguin quotes pendents de pagament.