Esteu aquí

Col·legiat No Exercent

Amb l'ànim d'afavorir als enginyers tècnics d'obres públiques que volen continuar pertanyent al col·lectiu col·legial, però no exerceixen la professió perquè treballen en sectors diferents de l'enginyeria, s'ha aprovat la figura del col·legiat no exercent. Aquests col·legiats abonaran una quota de 10 euros al trimestre.

Amb aquesta quota el col·legiat gaudirà de tots els serveis oferts des del Col·legi: descomptes en formació contínua, borsa d'ocupació, publicacions, assessorament jurídic i professional, etc.

Si algun company es troba en aquesta situació, cal que empleni el Model de sol·licitud "No Exercent" i ho enviï al Col·legi amb la resta de documentacio perquè sigui aprovat per la Junta de Govern (*).

Documentació necessària:

- Vida laboral actualitzada.

- Capçalera de la darrera nòmina.

- Model de sol·licitud "NO EXERCENT".

Aprofitem per recordar que els aturats no paguen quota i es poden beneficiar d'aquesta exempció de quotes, sempre que es justifiqui la seva situació d'aturat amb l'enviament trimestral de la targeta de l'INEM (DARDO).

__________

(*) La condició de NO EXERCENT serà aplicable a efectes de quota en el trimestre següent a la seva aprovació per Junta de Govern i tindrà una vigència anual. Cada any caldrà acreditar que es mantenen les mateixes circumstàncies.

Paraules clau: