Esteu aquí

Curs pràctic d'elaboració de projectes d'instal·lacions tèrmiques.

Dates: 
18, 19, 25 i 26 d'octubre de 2021
Horari: 
de 16 a 20 h
Lloc: 
Online en directe o Presencialment (Barcelona - Via Laietana, 39)
Preu: 
Associats/ col·legiats: 350 euros Empresa Adherida: 530 euros General: 625 euros

El curs farà referència a tota la normativa vigent

PROGRAMA

 1. Càlcul de la demanda tèrmica de refrigeració i calefacció. Fonts de calor interna i externes. Transmitància dels elements constructius.

 2. Disseny i selecció d'un sistema aire-aire a Volum Variable de Refrigerant per a la climatització de les habitacions de l'hotel.

 3. Disseny i selecció d'un sistema aire-aigua per a la climatització de les zones nobles.

 4. Càlcul de la demanda d'ACS. Disseny i dimensionat de la instal·lació. Prevenció de la Legionel·la.

Professorat: Jordi Claramunt Enginyer industrial. Product Manager HVAC

Gràcies al conveni que el Col·legi té signat amb el col·legi d'Enginyers Industrials, podeu gaudir del preu de col·legiat/associat. Us heu d'inscriure com a públic general, però després heu d'indicar que sou col·legiats nostres