Assistència tècnica a l'ATM en el procés de seguiment, inspecció i control del manteniment i la qualitat de l'explotació de les xarxes tramviaires, i assessorament per al seguiment econòmic, per a futures ampliacions i per a la gestió contractual