Esteu aquí

Sentències a favor dels Enginyers per realitzar Informes d'Avaluació d'Edificis

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha dictat 3 sentències a favor que els ITOPs puguin realitzar Informes d'Avaluació d'Edificis d'habitatges (ITE's).

Des de fa diversos anys i causa d'unes sentències de Tribunal Suprem que indicaven que les Inspeccions Tècniques d'Edificis d'ús residencial havien de ser subscrites per professionals de l'Arquitectura o de l'Arquitectura Tècnica, hem vist com nombroses administracions negaven la capacitat dels nostres col·legiats per dur a terme tant ITEs com informes d'Avaluació d'Edificis..

Però el canvi de legislació que afecta l'accés a les activitats i la tasca de l'Assessoria Jurídica de Consell, juntament amb les assessories d'altres col·legis afectats, han aconseguit que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid hagi resolt en ferm i reconegui la plena competència dels enginyers. 

En conseqüència, a la Comunitat de Madrid, els Enginyers Tècnics d'Obres Públiques tenen la capacitat tècnica i legal per a fer informes d'Avaluació d'Edificis.

I a Catalunya?

Aquestes sentències no són directament aplicables a Catalunya perquè tenim una normativa diferent.

El Tribunal Suprem ha declarat ferma la sentència de l'Audiència Nacional que declarava la nul·litat de l'monopoli que el Decret 67/2005, de 5 de maig de la Generalitat, establia en favor dels Arquitectes i Arquitectes tècnics per a aquestes tasques d'inspeccions tècniques de edificis d'habitatge. El Tribunal considerava que no estava prou justificat aquest monopoli i declarava nul l'article 7.4 de l'esmentat Decret.

Teòricament, i donada la nul·litat de l'monopoli, els enginyers podríem elaborar aquestes inspeccions tècniques, però la Generalitat encara no s'ha pronunciat. Mentrestant, tots els Col·legis de Catalunya afectats per aquesta discriminació estem treballant perquè es modifiqui el Decret i es permeti que altres professionals tinguin la capacitat de fer inspeccions tècniques d'edificis de tot tipus, inclosos els habitatges.