Esteu aquí

Curso práctico - Curs d´iniciació al CYPE 3D

Dates: 
Martes 20 de octubre
Horari: 
de 10h a 12h
Lloc: 
Online
Preu: 
Gratuito
Organitza: 
Cype

CYPE 3D és un àgil i eficaç programa pensat per a realitzar el càlcul d’estructures en tres dimensions de barres de formigó, d’acer, mixtes de formigó i acer, d’alumini, de fusta, o de qualsevol material, inclòs el dimensionament d’unions (soldades i caragolades de perfils d’acer laminat i armat en doble T i perfils tubulars) i el de la seva fonamentació amb plaques d’ancoratge, sabates i Encepats.

Les barres de fusta, d’acer o d’alumini; i els pilars i les bigues de formigó armat, poden ser dimensionats pel programa. Els pilars mixtos de formigó i acer poden ser comprovats pel programa.

També permet la discretització d’estructures mitjançant làmines (elements plans bidimensionals de gruix constant el perímetre del qual està definit per un polígon) per a calcular els seus esforços i tensions.