Esteu aquí

Càlcul i disseny d'instal·lacions solars tèrmiques amb simulació dinàmica. ACSOL. Online en Directe

Dates: 
21 i 22 de juliol de 2020
Horari: 
de 9 a 13 h
Lloc: 
Online
Preu: 
Associat / Col·legiat: 195 euros Empresa Adherida: 295 euros General: 345 euros
Organitza: 
Enginyers Industrials de Catalunya

L'AAE i l'IDAE van desenvolupar un programa de simulació d'instal·lacions solars tèrmiques, AcSOL 2.5 que permet simular i definir al detall les instal·lacions solars tèrmiques, permetent validar i quantificar el funcionament real de les instal·lacions. Amb un visualitzador es poden veure totes les variables horàries com a resultat de la simulació (temperatura de col·lectors, temperatura d'acumuladors, cabals de recirculació, etc.)

Els objectius del curs són:

  • Aprofundir en el disseny d'instal·lacions solars tèrmiques mitjançant el potent programa de càlcul de simulació dinàmica ACSOL.
  • Detallar el càlcul en balanços energètics, connexions del camp de col·lectors, perfils de consum, etc., treballant amb una eina de càlcul de simulació dinàmica basat amb el model TRANSYS, molt senzill d'utilitzar, per tal de validar i donar informes sobre instal·lacions solars tèrmiques, reconeguts per l'administració.

S'entregarà documentació d'interès pels alumnes, així com el programa AcSOL i el visualitzador dView de NREL.

El curs està destinat a professionals que es vulguin dedicar o aprofundir l'àmbit de la certificació energètica i les auditories energètiques centrades en les instal·lacions solars tèrmiques, empreses de manteniment d'instal·lacions, enginyeries, etc.

Gràcies al conveni que el Col·legi té signat amb EIC, els nostres col·legiats gaudiran del preu de col·legiat / associat