Esteu aquí

Actualització 2020 del Banc del Servei Català de Trànsit

S’acaba de publicar l’actualització 2020 del Banc del Servei Català de Trànsit. Aquest banc comprèn els preus de referència per a la incorporació de les instal·lacions i tecnologies per al control, regulació i vigilància de la mobilitat i la seguretat viària a Catalunya.

Conté partides d’obra dels apartats enginyeria civil, manteniment, mesures especials de trànsit, assaigs de verificació d’equips, edificació, seguretat i salut i el nou apartat de Mitjans aeris amb vehicles aeris, personal i parts proporcionals de despeses fixes.

Cal destacar la reorganització d’alguns capítols del banc i la millor diferenciació de les partides d’obra nova i les de manteniment, permetent d’aquesta forma donar resposta a les diferències d’execució i rendiment d’ambdues tipologies.

Paraules clau: