Esteu aquí

Curs pràctic d'elaboració de projectes d'instal·lacions tèrmiques. Online en Directe

Dates: 
29 i 30 de juny i 1, 2, i 3 de juliol de 2020
Horari: 
de dll a dj. de 16 a 19 h dv. de 15 a 18 h
Lloc: 
Online
Preu: 
Associat / col·legiat: 350€ // Empresa Adherida: 530€ // General: 625€
Organitza: 
Enginyers Industrials de Catalunya

El curs pretén que l'alumne adquireixi coneixements i recursos suficients per a la realització de projectes d'instal·lacions tèrmiques, tant de climatització com de producció d'ACS.

Es farà referència a tota la normativa vigent, tal i com el Reglament d'instal·lacions Tèrmiques (RITE), Codi Tècnic de la Edificació (CTE), Reglament de Seguretat per a instal·lacions Frigorífiques, Ecodirectives ErP i Normes UNE.

La metodologia es basarà en la realització d'un projecte de climatització, producció d'ACS i control de temperatura i humitat en una zona Wellness, per a un Hotel fictici.

Programa

1. Càlcul de la demanda tèrmica de refrigeració i calefacció. Fonts de calor interna i externes. Transmitància dels elements constructius.

2. Disseny i selecció d'un sistema aire-aire a Volum Variable de Refrigerant per a la climatització de les habitacions de l'hotel.

3. Disseny i selecció d'un sistema aire-aigua per a la climatització de les zones nobles.

4. Càlcul de la demanda d'ACS. Disseny i dimensionat de la instal·lació. Prevenció de la Legionel·la.

Gràcies al conveni que el Col·legi té signat amb l'EIC, els nostres col·legiats gaudiran del preu de col·legiat / associat