Esteu aquí

Modificació de dos documents reconeguts per a la certificació energètica d’edificis

S’ha publicat en el Registre de Documents Reconeguts de Certificació Energètica d’Edificis la modificació dels documents reconeguts següents:

  • Condicions tècniques dels procediments per a l’avaluació de l’eficiència energètica.
  • Informe d’avaluació energètica de l’edifici en format electrònic (XML).

Mitjançant aquesta nova publicació s’adapten els esmentats documents a la modificació del Document Bàsic d’Estalvi d’Energia (DB-HE) del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) introduïda pel Reial Decret 732/2019, de 20-12-2019.

Per conèixer els canvis introduïts es pot consultar la Nota informativa relativa a la modificació del Registre de documents reconeguts de certificació energètica d’edificis publicada per la Generalitat Valenciana i l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) .

Aquesta informació ha estat facilitada per InfoCentre, el blog de normativa del Col·legi d’Enginyers Industrials.

Autora de la noticia: Marta Torelló - enginyera industrial i especialista en legislació tècnica. Enginyers Industrials de Catalunya.