Esteu aquí

Llista de perits judicials i col·legiats de torn

Com cada any, s'ha iniciat el procés d'actualització de les llistes de col·legiats que estan disposats a actuar com a professionals liberals, dintre del torn que estableix el Col·legi, i com a pèrits judicials davant els òrgans judicials de Catalunya,  atès que aquestes llistes es destrueixen a final de cada any.

Si desitges estar inclòs a totes o en alguna d'aquestes llistes has d'inscriure't abans del dia 7 de gener de 2018.

Et recordem que:

  • Aquesta actualització és tant per a la llista que preveu la Llei d'Enjudiciament Civil,  (LEC) arts. 341 i ss, com per a la dels perits que estan disposats a actuar en els supòsits i condicions de l’Ordre JUS/419/2009  relativa al pagament de peritatges a càrrec del Departament de Justícia, i que es farà tenint en compte el que es disposa als articles indicats de la LEC, i el que estableix la Instrucció 5/2001, de 10 de desembre de 2001, del Ple del Consell General del Poder Judicial.
  • La inclusió en les llistes de perits és totalment voluntària, i que des del moment en què un professional accedeix a les mateixes està subjecte a la possibilitat que sigui cridat per un òrgan jurisdiccional de l’àmbit on ha declarat la seva voluntat de treballar. Només podrà excusar el nomenament per les causes establertes en la LEC.  En el cas que el perit no accepti el nomenament fet per l’òrgan judicial, sense causa justificada, perdrà el torn de la llista. I en el cas de reiteració, podrà ser exclòs d’aquesta llista.
  • Que segons el que disposa l'acord 4t de l'esmentada Instrucció de Consell General del Poder Judicial, la indicació de l'àmbit territorial d'actuació dels perits s'ha de fer en funció del seu domicili professional. Per tant s'ha de tenir cura que aquesta indicació permeti l'actuació pericial sense que el desplaçament sigui un impediment per l'acceptació de l'encàrrec (tant en els supòsits dels artx 341 i ss de la LEC, com de l'Ordre JUS/419/2009).
  • Que l'adreça que s'informi a la llista ha de ser necessàriament la corresponent al seu domicili professional.
  • Que només podreu marcar les especialitats i subespecialitats que corresponguin a la nostra titulació, així com les especialitats de tipus general que no estan vinculades a una titulació específica i que estan relacionades amb el vostre àmbit d’actuació (prevenció de riscos, taxació de béns, etc.).

Sol·licitud d'inscripció
Per inscriure't només cal que accedeixis a les teves dades personals que es troben a l'Àrea Restringida, un cop registrat, les edites i emplenes l'apartat de Perits judicials.
Si estàs inscrit d'altres anys i ja no vols actuar com a perit, accedeix a les teves dades i elimina la inscripció.

Si tens dubtes consulta aquests documents: