Esteu aquí

Tractament d'aigües per a plantes industrials

Dates: 
9 i 10 de març de 2020
Horari: 
de 9.30 a 18.30 h (inclou dinar)
Lloc: 
Via Laietana, 39 08003 Barcelona
Preu: 
Col·legiat / Associat: 420 euros Empresa Adherida: 640 euros General: 750 euros
Organitza: 
Enginyers Industrials de Catalunya

Els objectius del curs són:

Comprendre els conceptes bàsics més importants relacionats amb el món del tractament d'aigües.

Aprendre sobre les diferències entre els principals tractaments d'aigües segons la font seleccionada i l'ús final.

Beneficiar-se d'aquests coneixements bàsics per veure el món de tractament d'aigua de manera pràctica i diferent.

Diagnosticar adequadament els requeriments bàsics del sistema de tractament d'aigües d'una planta industrial i d'una depuradora, per seleccionar les solucions òptimes, eficaces i estalviadores de costos.

Programa

1. L'aigua en la naturalesa. Estat de l'aigua. Cicle de l'Aigua i Estructura de l'aigua. Propietats de l'aigua: Físiques i Químiques

2. Tipus de Fonts d'aigua en la naturalesa. Components típics de l'aigua. Paràmetres típics a analitzar i controlar en l'aigua. Característiques i importància

3. Usos i Consum de l'Aigua
Processos de potabilització de l'Aigua: Grandària de la planta de tractament i guies de Disseny

4. Processos de tractament d'aigües de procés: processos de dessalinització d'aigües, sistemes d'intercanvi iònic, processos de membrana: Osmosi inversa i desinfecció. L'aigua per a la Generació de Vapor

5. Sistemes de tractament extern per a cicle de vapor. Intercanvi Iònic
Problemes de qualitat de l'aigua en sistemes de refredament: Incrustacions, embrutament, corrosió i problemes microbiològics en els sistemes de refredament: Causes, efectes i solucions.
Cicles de concentració en el disseny de tractament químic per a un sistema d'aigua de refredament

6. Tractament d'aigües residuals industrials: Efectes dels abocaments de les aigües.
Determinació del cabal d'aigua a tractar en sistemes de tractament d'aigües residuals

7. Selecció i disseny de sistemes de processos unitaris per al tractament d'aigües residuals industrials.
Processos físics, químics i biològics unitaris per al tractament d'aigües residuals industrials

8. Tractament per a aigües de producció

Gràcies al conveni que el Col·legi té signat amb l'EIC, els nostres col·legiats gaudiran del preu de col·legiat/associat