Esteu aquí

Elaboració de Plans d'Autoprotecció (Nivell Superior)

Dates: 
Del 13/05/2020 al 15/07/2020
Horari: 
Dimecres i divendres de 15:00 a 20:00h
Lloc: 
Centre Cultural. Rambla d'Ègara 340 - 08221 Terrassa
Organitza: 
Egara Formació

Curs subvencionat adreçat prioritàriament a treballadors/es.

Per a l'obtenció de l'Acreditació com a Tècnic/a Competent en elaboració de Plans d'Autoprotecció de les activitats i centres d'Interès per a la Protecció Civil Local i de Catalunya (emesa per l'Institut de Seguretat Pública del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya)

**Requisits per poder assistir al curs: Disposar de Titulació Universitària 

OBJECTIUS:

Dotar als/les assistents dels coneixements necessaris per assolir les competències del curs superior per elaborar plans d’autoprotecció de les activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya d’acord amb l’annex 1, epígrafs A (àmbit autonòmic), del Decret 82/2010, de 29 de juny.

CONTINGUTS:

1. Normativa bàsica relativa a les diferents activitats del Decret d’Autoprotecció

  Normativa relativa a activitats amb mercaderies perilloses (MMPP):

Instal·lacions amb MMPP
Instal·lacions amb explosius
Instal·lacions amb substàncies radioactives
Instal·lacions amb matèries biològiques perilloses
Conducció de MMPP, fitxes de seguretat i altres.
  Normativa relativa a activitats en Instal·lacions, infraestructures i altres:

  Normativa de prevenció i seguretat contra incendis en activitats, establiments, infraestructures i edificis. Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials

Mineria
Preses i embassaments
Transport de persones i de material (carreteres/túnels, ports, aeroports, entre d’altres).
EGAs (Edificis de Gran Alçada)
Serveis bàsics.

2. Els PAU: pautes bàsiques per a la seva elaboració

Introducció bàsica a la redacció d’un PAU
Activitats
Continguts mínims d’un PAU
Descripció d’activitats i centres amb obligació d’autoprotecció en Protecció Civil
Quines son les activitats i centre amb obligació d’autoprotecció en Protecció Civil?
Implicacions pel fet de ser una activitat amb obligació d’autoprotecció en protecció civil
Escenaris d’un PAU (accidents que poden activar un PAU)
Classificació de tipus d’ instal·lacions que han de tenir un PAU
Identificació i classificació de les emergències.
Guies del Consell de Seguretat Nuclear per a l’elaboració de plans d’emergència interior per a instal·lacions nuclears i radioactives
Anàlisis del risc d’un PAU
Tipus de risc associat a activitats del Decret PAU
Transport de MMPP
Instal·lacions de MMPP
Substàncies radioactives
Instal·lacions i infraestructures: carreteres, túnels, ports, aeroports, serveis bàsics entre d’altres.
Instal·lacions i infraestructures: presses i embassaments
3. Exercicis pràctics i projecte final

4. Projecte: realització d’un Pla d’Autoprotecció d’àmbit autonòmic